Sut i reoli teledu o ffôn Android, iOS

Как подключить

Sut i reoli teledu o ffôn sy’n rhedeg Android, iOS – cysylltu a sefydlu ffôn clyfar ar Android ac iPhone i Smart TV – cyfarwyddiadau ac awgrymiadau. Weithiau mae gan berchnogion dyfeisiau teledu gwestiwn ynghylch sut i reoli’r teledu o’u ffôn. Os yw’n ffôn clyfar, mae’n ddigon gosod cymhwysiad arbennig neu ddefnyddio’r porthladd isgoch, a fydd yn cael ei drafod ymhellach. Ar yr un pryd, mae ymarferoldeb y teclyn anghysbell rhithwir yn caniatáu ichi lawrlwytho cymwysiadau a darlledu cynnwys eich ffôn clyfar.

Sut i reoli’ch teledu o’ch ffôn Android

Mae gan bron pob derbynnydd teledu modern opsiwn Teledu Clyfar adeiledig. Hynny yw, mae dyfeisiau o’r fath yn cynnwys modiwl Wi-Fi sy’n eich galluogi i sefydlu cysylltiad rhwydwaith diwifr.
Sut i reoli teledu o ffôn Android, iOSTrwy reoli’r teledu o’ch ffôn, gallwch chi wneud heb wifrau a teclyn rheoli o bell corfforol. Mae’n ddigon i gysylltu teledu a ffôn clyfar i un llwybrydd. Neu cydamseru dyfeisiau gan ddefnyddio technoleg Wi-Fi Direct.
Sut i reoli teledu o ffôn Android, iOSCysylltu â theledu trwy Wi-Fi Direct [/ caption] Os nad oes modiwl Wi-Fi ar y set deledu, gallwch ymestyn y cebl. Yn yr achos hwn, bydd y gyfradd trosglwyddo data yn uwch, a bydd y signal yn fwy sefydlog. Trwy osod y rhaglen, gallwch ehangu ymarferoldeb teclyn rheoli o bell teledu. Yn benodol, mae hyn yn ei gwneud hi’n bosibl arddangos cynnwys y ffôn ar sgrin deledu. Yn ogystal, gallwch reoli’r teledu drwy’r ffôn os oes gennych borthladd isgoch. Maent wedi’u hymgorffori mewn dyfeisiau gan weithgynhyrchwyr Lenovo, Huawei a Xiaomi. Ond ar fodelau modern yn ymddangos yn llai a llai. Ar yr un pryd, mae’n bwysig bod y fersiwn Android o 5 ac uwch. Bydd yn broblemus gosod cymwysiadau ar gyfer teclyn rheoli o bell ar OS cynharach. Ond gallwch ddefnyddio trosglwyddydd isgoch.

Os oes porthladd isgoch, yna gellir rheoli teledu o ffôn clyfar Android hyd yn oed ar fodel hen ffasiwn nad yw’n cynnwys galluoedd teledu clyfar.

Sut i reoli teledu o ffôn Android, iOSOs cododd y cwestiwn sut i reoli’r teledu trwy ffôn Android, yna bydd angen i chi osod rhaglen arbennig. Mae rhai gweithgynhyrchwyr yn rhyddhau eu cymwysiadau eu hunain sy’n caniatáu ichi ddefnyddio’ch ffôn yn lle teclyn anghysbell. Gellir eu defnyddio yn rhad ac am ddim. Mae yna hefyd gyfleustodau cyffredinol sy’n gydnaws â phob model o ddyfeisiau teledu. Nesaf, bydd y cymwysiadau TOP ar gyfer rheoli’r teledu o’ch ffôn yn cael eu cyflwyno. Maent yn cael eu gwirio gan ddefnyddwyr eraill ac maent ar gael i’w lawrlwytho yn y Play Store. https://gogosmart.pro/texnika/televizor/periferiya/chem-mozhno-zamenit-pult.html

Rheolaeth Anghysbell Teledu

Mae’r cymhwysiad hwn i reoli’ch teledu o’ch ffôn yn amlbwrpas. Ag ef, gallwch newid sianeli teledu a pherfformio gweithredoedd eraill ar unrhyw fodel derbynnydd teledu. Ni ddarperir fersiwn iaith Rwsieg y rhaglen, ond mae’r rhyngwyneb yn eithaf dealladwy hyd yn oed i ddefnyddiwr newydd. I ddechrau, bydd angen i chi gydamseru’r cymhwysiad, y ffôn a’r ddyfais deledu gan ddefnyddio technoleg IrDA. Sicrhaodd y datblygwyr fod y rhaglen yn cefnogi derbynyddion gyda’r swyddogaeth Teledu Clyfar o frandiau adnabyddus.
Sut i reoli teledu o ffôn Android, iOSGan ddefnyddio’r cyfleustodau hwn, gallwch ddefnyddio’r bysellbad rhifol, clicio sianeli, a newid gosodiadau sain o’ch ffôn clyfar. Dosberthir y rhaglen yn rhad ac am ddim, felly bydd hysbysebion weithiau’n cael eu harddangos. Dyma’r ddolen i lawrlwytho’r rhith-o bell: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gp.universalremote&hl=en&gl=US.

Teledu Universal Hawdd

Mae’r cymhwysiad rheoli teledu canlynol yn cynnwys set o orchmynion penodol. Yn benodol, mae’r rhaglen yn caniatáu ichi sgrolio trwy sianeli, defnyddio’r bysellfwrdd rhithwir, ac addasu lefel y sain.
Sut i reoli teledu o ffôn Android, iOSCyn i chi ddechrau ei ddefnyddio, bydd angen i chi ddewis y modd cysylltu sydd orau gennych. Fel mewn rhaglenni tebyg, mae baneri hysbysebu yn ymddangos yma o bryd i’w gilydd. Ni fydd yn gweithio i gael gwared arnynt, oherwydd nid oes fersiwn taledig. Dolen lawrlwytho cyfleustodau: https://play.google.com/store/apps/details?id=easy.tv.remote.mando.facil&hl=ru&gl=US.

Teledu Samsung o Bell

Mae’r rhaglen hon yn teclyn rheoli o bell rhithwir ar gyfer Samsung TV, i’w reoli trwy ffôn Android, a grëwyd yn arbennig ar gyfer dyfeisiau o’r brand hwn. Yn gyntaf mae angen i chi lawrlwytho’r meddalwedd ar eich ffôn symudol a gwneud gosodiadau sylfaenol. Mae’r cyfleustodau wedi’i gynllunio’n benodol ar gyfer yr AO Android ac nid yw’n cefnogi systemau eraill.
Sut i reoli teledu o ffôn Android, iOSPan fyddwch chi’n lansio’r cymhwysiad wedi’i osod am y tro cyntaf, bydd angen i chi ddarparu mynediad i ffeiliau a chyfryngau sydd wedi’u storio yng nghof y ffôn. Yna trowch y teledu ymlaen a’i gysylltu â’r un rhwydwaith cartref a ddefnyddir ar y ffôn clyfar. Gallwch lawrlwytho’r meddalwedd o’r ddolen: https://play.google.com/store/apps/details?id=ir.remote.smg.tv&hl=ru&gl=US. Ar ôl hynny, fe’ch anogir i weithredu yn unol â chyfarwyddiadau’r system er mwyn cwblhau’r ffurfweddiad. Yn ogystal â’r gallu i reoli teledu, mae’r feddalwedd hon yn caniatáu ichi chwarae fideos a sain o’ch ffôn, yn cefnogi ffrydio, arddangos delwedd ar sgrin deledu, ac mae hefyd yn cynnwys yr opsiwn “modd cysgu”.

LG TV Plus

Mae’r cymhwysiad hwn yn caniatáu ichi reoli’ch teledu o’ch ffôn LG. Mae’r disgrifiad o’r rhaglen ar Google Play yn nodi pa fodelau o ddyfeisiau teledu y mae’n eu cefnogi. Cyn rheoli’r derbynnydd teledu o bell, bydd angen i’r defnyddiwr wneud gosodiadau cychwynnol.
Sut i reoli teledu o ffôn Android, iOSAr ôl y lansiad cyntaf, mae angen i chi roi caniatâd i gael mynediad i storfa fewnol y ffôn clyfar. Oherwydd hyn, bydd modd darlledu fideos neu recordiadau sain ar sgrin deledu. Ar ôl derbyn y cytundeb defnyddiwr, dylech gymryd sawl cam:

 1. Ar y derbynnydd teledu, ewch i’r adran “Gosodiadau”, yna “Rhwydwaith”, yna – LG Connect APPS.
 2. Ger y llinell hon, symudwch y llithrydd i’r dde. Os yw’r opsiwn wedi’i weithredu o’r blaen, dylid ei adael yn y sefyllfa honno.
 3. Cysylltwch Wi-Fi ar eich ffôn a dychwelwch i’r rhaglen sydd wedi’i lawrlwytho.
 4. Nawr chwiliwch am ddyfais deledu.
 5. Pan gaiff ei ganfod, bydd neges yn cael ei harddangos yn cynnwys y cod.
 6. Mae angen ichi ei nodi yn y rhaglen a chlicio ar y botwm “OK”.

Bydd cysylltiadau dilynol yn cydamseru â’r teledu yn awtomatig. Os dymunir, gallwch newid y cynllun lliw, mynd i mewn i sianeli teledu o’r bysellfwrdd a darlledu ffeiliau o’ch ffôn i’r arddangosfa deledu. Dolen i lawrlwytho’r rhaglen: https://play.google.com/store/apps/details?id=lg.tv.plus&hl=ru&gl=US.

Cynorthwyydd Teledu

Os oes gennych ddiddordeb yn y gallu i reoli Teledu Clyfar o’ch ffôn, yna mae’r opsiwn hwn yn gyffredinol. Gellir lawrlwytho’r rhaglen o’r storfa geisiadau swyddogol trwy nodi’r ymholiad priodol yn y blwch chwilio. Ar ôl i’r gosodiad gael ei gwblhau, fe’ch anogir i ddarllen cyfarwyddyd byr y gallwch ei hepgor os dymunwch. Ar ôl mynd i mewn i’r adran “Rheoli o bell”, dylech symud ymlaen i’r weithdrefn ar gyfer paru gyda dyfais deledu. Bydd ymddangosiad y neges gyfatebol ar yr arddangosfa yn nodi llwyddiant y cysylltiad. Mae’n bwysig nodi bod yr allweddi rheoli o bell rhithwir wedi’u lleoli’n eithaf cyfleus.
Sut i reoli teledu o ffôn Android, iOSMae’r defnydd o’r rhaglen hon yn cael ei hwyluso gan bresenoldeb rhyngwyneb Russified. Mae’r ap rhad ac am ddim hwn yn cefnogi pob fersiwn o Android ac mae’n rhydd o hysbysebion. Os oes gan y teledu yr opsiwn Smart Connect, yna mae hyn yn ei gwneud hi’n bosibl cysylltu gan ddefnyddio cod QR. Gallwch ei lawrlwytho o’r ddolen ganlynol: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tcl.tvremotenew&hl=ru&gl=US.

Teledu o Bell

Cymhwysiad cyffredinol arall sy’n ffitio pob model o ddyfeisiau teledu. Ar ôl i’r gosodiad gael ei gwblhau, gallwch redeg y rhaglen a ffurfweddu’r teclyn rheoli o bell. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm “Dewis teledu” ar y sgrin. Yna, ymhlith y rhestr sy’n agor, marciwch fodel eich teledu. Er hwylustod, gallwch ddefnyddio’r bar chwilio. Pan sefydlir paru, mae’n werth mynd i reolaeth. Gwireddir newid sianeli teledu trwy allwedd arbennig neu gofnod rhif â llaw.
Sut i reoli teledu o ffôn Android, iOSGan restru manteision y rhaglen, mae’n werth nodi’r rhyngwyneb defnyddiwr Rwsieg. Mae hefyd yn cefnogi mewnbwn llaw o sianeli teledu, y swyddogaeth o ychwanegu’r ddyfais at ffefrynnau a gweithdrefn cysylltiad cyflym. Ymhlith y diffygion mae’r anallu i analluogi hysbysebu adeiledig. Dolen llwytho i lawr: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tcl.tvremote&hl=ru&gl=US.

ZaZa Anghysbell

Mae’r cymhwysiad canlynol hefyd yn caniatáu ichi reoli’ch teledu gan ddefnyddio’ch ffôn. Er gwaethaf y rhyngwyneb Saesneg yn rhannol, mae’r gosodiadau’n eithaf hawdd i’w llywio. Ar ôl lansiad cyntaf y feddalwedd, fe’ch anogir i weld y cyfarwyddiadau rhyngweithiol, ac yna tapiwch “Ewch Nawr”. Nesaf, bydd ffenestr yn ymddangos lle mae angen i chi glicio ar y botwm “Rwy’n gwybod”. A hefyd yn caniatáu mynediad i geolocation. I ychwanegu teclyn rheoli o bell, defnyddiwch yr allwedd gyfatebol. Nawr – dewiswch y math o ddyfais gysylltiedig a’r model a ddymunir.
Sut i reoli teledu o ffôn Android, iOSMae’r datrysiad rhad ac am ddim hwn yn caniatáu ichi reoli’ch teledu o’ch ffôn Android trwy WiFi, a gefnogir ar bob fersiwn OS. I lawrlwytho, dilynwch y ddolen: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tiqiaa.remote&hl=ru&gl=RU . https://gogosmart.pro/prilozheniya/pult-dlya-televizora-smart-tv-s-mobilnyx-ustrojstv.html

Sut i reoli teledu o iPhone sy’n rhedeg iOS

Mae llawer o berchnogion dyfeisiau teledu eisiau darganfod sut i reoli teledu o ffôn clyfar sy’n rhedeg iOS. Gellir gwneud hyn gan ddefnyddio’r Apple TV Remote. Wrth ddefnyddio’r fersiwn diweddaraf o iOS, bydd y teclyn anghysbell hwn yn cael ei ychwanegu at y Ganolfan Reoli yn awtomatig. Os gosodir fersiwn firmware hen ffasiwn, bydd angen i chi ei wneud â llaw. Mae’r canlynol yn gyfarwyddyd ar sut i reoli teledu trwy iPhone.
Sut i reoli teledu o ffôn Android, iOSI ychwanegu Apple TV Remote, dilynwch y camau hyn:

 1. Ewch i’r adran “Gosodiadau”.
 2. Dewiswch y bloc Canolfan Reoli.
 3. Cliciwch ar yr arwydd plws wrth ymyl Apple TV Remote.
 4. Ar ôl hynny, agorwch y Ganolfan Reoli. Yna tap ar “Apple TV Remote”.
 5. Dewiswch dderbynnydd teledu gyda’r opsiwn Smart TV o’r rhestr a gyflwynir.
 6. Rhowch y cyfrinair pedwar digid a fydd yn ymddangos ar y ddyfais.

Rheoli setiau teledu Samsung, LG, Sony, Xiaomi o ffonau smart o’r un enw

Os ydych chi’n poeni am sut i reoli’r teledu trwy ffôn model penodol, yna bydd angen i chi osod cymhwysiad arbennig a chysylltu’r ddau ddyfais â’r un rhwydwaith cartref. I newid sianeli teledu, trowch y cyfaint i fyny a lansio teclynnau Smart yn y modd hwn, rhaid i’r derbynnydd teledu gael ei gynysgaeddu â swyddogaethau dyfais “smart”. Os ydych chi’n chwilfrydig a allwch chi reoli’r teledu o’ch ffôn, yna yn gyntaf mae angen i chi ei gysylltu â’r llwybrydd yn ddi-wifr, neu ymestyn cebl Ethernet. Rhaid cysylltu’r ffôn clyfar â’r un rhwydwaith Wi-Fi. Yna gallwch chi ddechrau gosod cymhwysiad symudol a fydd yn disodli’r teclyn rheoli o bell.
Sut i reoli teledu o ffôn Android, iOSCyn rheoli Teledu Clyfar o’ch ffôn, argymhellir diweddaru cadarnwedd y ddyfais deledu. Ar ôl gosod y cais, mae angen i chi droi ar y derbynnydd a dilyn ychydig o gamau. Cyfarwyddiadau ar sut i gysoni’r teclyn rheoli o bell gyda theledu LG:

 1. Rhedeg rhaglen berchnogol ar eich ffôn symudol. Er enghraifft, cynigir defnyddio LG TV Plus.
 2. Rhowch ganiatâd i anfon hysbysiadau trwy glicio ar “OK”.
 3. Cliciwch ar y botwm Cychwyn, yna derbyniwch y cytundeb trwydded.
 4. Ar ôl cwblhau’r sgan, dewiswch y rhwydwaith priodol i gysylltu ag ef.
 5. Bydd cod pin yn cael ei arddangos ar y sgrin deledu, y mae’n rhaid ei nodi ar y ffôn clyfar.
 6. Nesaf, bydd hysbysiad yn ymddangos bod y teledu wedi’i gysylltu’n llwyddiannus.

https://gogosmart.pro/kak-podklyuchit/telefon-k-televizoru-dlya-prosmotra-filmov.html Nawr gallwch ddod i arfer â’r ddewislen rheoli. Felly, gyda chymorth, mae cymwysiadau Smart yn cael eu lansio, rydych chi wedi mewngofnodi i ddyfais arall, ac rydych chi’n cael cyfle i ddefnyddio’r touchpad. I’r rhai sydd am reoli teledu Samsung o ffôn Samsung, cynigir gosod y rhaglen iSamSmart (ar gael yn: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.floramobileapps.samirremote&hl= ru&gl=US) Gallwch ddefnyddio’r feddalwedd hon yn amodol am ddim, gan nad oes angen i chi dalu am y set sylfaenol o opsiynau. Oherwydd hyn, bydd hysbysebion yn cael eu dangos o bryd i’w gilydd. Ar Samsung, gellir rheoli’r teledu o bell ar ôl paru llwyddiannus.
Sut i reoli teledu o ffôn Android, iOSPan fydd y feddalwedd wedi’i gosod, rhaid ichi roi caniatâd iddo gael mynediad at y swyddogaethau gofynnol. Ar ôl dilyn yr holl gyfarwyddiadau, bydd teclyn rheoli o bell rhithwir yn ymddangos ar y sgrin. Nawr gallwch chi wasgu unrhyw fotymau i reoli’r derbynnydd teledu. Ar deledu Samsung, mae rheolaeth ffôn clyfar yn caniatáu ichi nid yn unig newid rhwng sianeli teledu, ond hefyd creu hoff restr ac arddangos yr holl raglenni cysylltiedig ar Smart TV. Gall y meddalwedd weithio mewn rhwydwaith diwifr a modd trosglwyddydd IR. I ddarganfod sut i reoli teledu Xiaomi o’ch ffôn, argymhellir defnyddio’r rhaglen Mi Remote Controller. Mae’r feddalwedd yn gydnaws nid yn unig â dyfeisiau brand, ond hefyd ag elfennau eraill o offer cartref sydd â rheolaeth bell.
Sut i reoli teledu o ffôn Android, iOSYn yr achos hwn, gallwch gysylltu â rhwydwaith Wi-Fi neu ddefnyddio’r porthladd isgoch. Ar ôl llwytho i lawr y cais, bydd angen i chi ddewis y categori o offer a fydd yn cael ei reoli o’r ffôn. Dolen i osod y cyfleustodau: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duokan.phone.remotecontroller&hl=ru&gl=US. Ar ôl hynny, bydd angen i chi baru’r ddyfais symudol gyda’r derbynnydd teledu. Ar ôl i’r gosodiad gael ei gwblhau, bydd teclyn rheoli o bell gydag allweddi yn ymddangos ar y sgrin. Trwy glicio arnynt, gallwch sgrolio trwy sianeli, addasu lefel y sain, gosod amserydd a defnyddio swyddogaethau eraill.
Sut i reoli teledu o ffôn Android, iOSI lawrlwytho’r teclyn anghysbell ar gyfer Sony TV, dylech fynd i’r siop rhaglenni a gosod y meddalwedd TV SideView (gan ddilyn y ddolen: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.tvsideview . ffôn&hl=ru&gl=UD). Ar ôl y lansiad cyntaf, bydd y rhaglen yn barod i’w defnyddio ar unwaith. Mae gan y rhaglen hysbysebion anymwthiol, ond mae’n gweithio am ddim. Sut i reoli teledu o ffôn clyfar neu lechen ar gyfer Android ac iPhone – cyfarwyddiadau cam wrth gam ar gyfer cymhwysiad rheoli o bell rhithwir: https://youtu.be/2L1ydBo8ZzA Mae botymau sianel deledu yn y teclyn rheoli o bell rhithwir. Felly, gallwch chi newid ar unwaith i’r rhaglen a ddymunir heb alw dewislen ychwanegol. Nid yw’r gosodiadau meddalwedd yn amrywio o ran amrywiaeth – dim ond trwy glicio ac ychwanegu eicon i’r panel rheoli y gallwch chi alluogi dirgryniad. O ran manteision y cyfleustodau hwn, mae ganddo ryngwyneb iaith Rwsieg. Mae llywio’r ddewislen yn eithaf hawdd. Mae paru gyda’r derbynnydd teledu yn gyflym. Felly gellir argymell y rhaglen hon i berchnogion dyfeisiau teledu gan Sony.

Rate this post
Rate author
Teledu digidol.
Add a comment