Pob ffordd bosibl i gysylltu teledu clyfar ar deledu rheolaidd

Mae
technoleg teledu clyfar yn
caniatáu ichi ddefnyddio’r Rhyngrwyd trwy’ch teledu. Diolch iddo, mae’n bosibl gwylio unrhyw ffilmiau o’r We, gemau ar-lein a chynnwys arall. Mae modelau newydd o dechnoleg ddigidol yn cael eu rhyddhau gyda’r dechnoleg a gyflwynwyd, fodd bynnag, mae gan ddefnyddwyr modelau teledu hŷn gyfle i gael mynediad at ddatblygiad arloesol.

Sut i wneud teledu clyfar “craff” allan o deledu cyffredin

O’r teledu mwyaf cyffredin gallwch chi wneud “TV Smart”. I wneud hyn, nid oes angen i chi wario llawer o arian ar brynu offer newydd, gosod antenâu, sefydlu sianeli teledu diangen gan ddarparwyr gwasanaeth. Gallwch chi gyflawni’r weithdrefn hon ar eich pen eich hun diolch i ddyfeisiau syml sydd ar gael yn y mwyafrif o deuluoedd modern. Bydd gwneud teledu clyfar craff allan o deledu syml yn helpu:

 • consol gêm;
 • Chwaraewr pelydr glas;
 • chwaraewr cyfryngau;
 • ffonau clyfar a thabledi.

Mynd i'r lefel Smart o dabled

Mae gan bob un o’r opsiynau a drafodir isod ei fanteision a’i anfanteision ei hun. Byddwn yn darparu’r holl wybodaeth angenrheidiol ar gyfer y defnydd mwyaf cyfforddus o’r adnoddau sydd ar gael.

Rydym yn creu teledu clyfar yn seiliedig ar flwch pen set Android

Mae blychau pen set Android yn cynnig yr ymarferoldeb mwyaf am bris fforddiadwy. Gall y dyfeisiau hyn greu argraff ar eu galluoedd unigryw. Mae dau opsiwn ar gyfer atodiadau o’r fath:

 1. Blwch pen set llawn gyda firmware Android . Mae yna lawer o weithgynhyrchwyr a modelau ategolyn o’r fath. Gallwch ddod o hyd iddynt a’u prynu mewn unrhyw siop drydanol. Mae’r ddyfais yn gwarantu signal sefydlog ac ansawdd, y swyddogaeth fwyaf posibl am gost fforddiadwy, mae’r holl elfennau angenrheidiol ar gyfer cysylltu a gweithredu.
 2. Blwch pen set cryno, y cyfeirir ato’n boblogaidd fel “chwiban” . Mae’n fwy cryno ac yn edrych fel cerdyn fflach. Yn cynnig y feddalwedd Android gyfarwydd ar draws y groeslin deledu gyfan. I weithio, mae angen llygoden neu fysellfwrdd arnoch chi, sydd wedi’i chynnwys yn y pecyn yn aml.

Teledu clyfar yn seiliedig ar ffôn clyfar Android

Y ffordd fwyaf fforddiadwy a llai costus o ddefnyddio technoleg Smart TV ar eich teledu yw ei gysylltu â’ch ffôn clyfar Android. Yn yr achos hwn, ni fydd y ddyfais symudol yn gweithredu fel rhagddodiad, ond mae’n gallu cynnig nifer o driniaethau gydag ehangu ardaloedd gwaith. Mae yna sawl dull cysylltu posib:

 1. Y ffordd hawsaf o gysylltu yw Miracast , nad yw’n cael ei gefnogi gan bob dyfais symudol. Os oes swyddogaeth o’r fath ar gael, bydd hyn yn caniatáu cyfathrebu rhwng y ddyfais symudol a’r teledu heb ddyfeisiau a gwifrau ychwanegol. Mae gan y dull hwn un anfantais: bydd y darllediad ar y sgrin fawr yn dod i ben os amherir ar y ffôn clyfar.
 2. Cysylltiad trwy Wi-fi , os oes modiwl arbennig yn y teledu.
 3. Bydd y wifren USB trwy’r cysylltydd cyfatebol yn cyfathrebu rhwng y ddau ddyfais.
 4. Addasydd HDMI – Yn cysylltu’r cysylltydd HDMI ar y derbynnydd â chebl USB y ddyfais symudol. Mae angen newid ffynhonnell y signal gan ddefnyddio’r botwm “Mewnbwn” ar y teclyn rheoli o bell.
 5. Rhyngwyneb fideo VGA – yn cysylltu ffonau, tabledi a hyd yn oed monitorau cyfrifiaduron LCD. Mae angen defnydd ychwanegol o siaradwyr i chwyddo’r sain, gan mai dim ond y ddelwedd sy’n cael ei darlledu.

https://youtu.be/GcMS5MTfwbY

Mae dewis y dull priodol yn dibynnu ar ymarferoldeb y dyfeisiau. Cyn prynu cydrannau, gwnewch yn siŵr bod y cysylltwyr yn bresennol a bod y dyfeisiau’n barod i gyfathrebu â’i gilydd.

iPad neu iPhone i greu teledu clyfar o deledu syml

Mae gan ddyfeisiau symudol â brand Apple nodweddion hefyd a all drawsnewid y teledu yn ddyfais uwch-dechnoleg gyda’r gallu i wylio ffilmiau, chwarae gemau a gwrando ar gerddoriaeth. Mae’r dulliau ar gyfer trosglwyddo delweddau i’r sgrin deledu yr un fath â’r rhai a ddisgrifiwyd yn y paragraff blaenorol. Dylid cofio bod y feddalwedd yn gyfyngedig gan y gwneuthurwr. Rhaid i chi brynu apiau gwella o’r Apple Store. Er enghraifft, bydd y cais am “Samsung Smart” yn dod ag ystod o gymwysiadau trosglwyddo delwedd a
rheolaeth bell . Mae hyn yn rhagofyniad ar gyfer cydamseru’ch teledu â dyfeisiau Apple. Bydd ansawdd y ddelwedd ychydig yn is – anfantais arall yw hon.

Sut i wneud teledu clyfar ar y teledu gan ddefnyddio consol gêm

Gellir defnyddio’r consol gêm nid yn unig at y diben a fwriadwyd, ond hefyd ar gyfer dyfais theatr gartref neu wrando ar eich hoff gerddoriaeth. Heddiw mae yna nifer o gonsolau gemau (y genhedlaeth ddiweddaraf a’r genhedlaeth flaenorol fel ei gilydd) sy’n gallu creu’r effaith Teledu Smart:

 1. Mae Xbox yn gofyn am gofrestru yn y system, talu am gyfrifon sydd â mwy o botensial a diweddaru’r cronfeydd data. Nid oes unrhyw allu i gopïo gwybodaeth i gof y ddyfais.
 2. Mae Sony Playstation yn gonsol gêm fideo fwy poblogaidd sy’n eich galluogi i arbed fideos ar yriant mewnol mewn fformat HDD, i ddefnyddio’r adnodd i’r eithaf. Po fwyaf newydd yw’r SonyPS, y mwyaf hawdd ei ddefnyddio ydyw. Mae’r apiau gofynnol yn cael eu lawrlwytho o’r PlayStation Store.

Sony Playstation ar gyfer Smart TV

Yn naturiol, mae prynu dyfais o’r fath er mwyn cael swyddogaethau Smart ar eich teledu yn anymarferol oherwydd cost uchel y blwch pen set a’i ymarferoldeb cyfyngedig. Fodd bynnag, mae’n bwysig iawn defnyddio dyfais hapchwarae sy’n bodoli i ehangu galluoedd y teledu.

Chwaraewr pelydr glas ar gyfer cysylltiad teledu clyfar

Mae’r chwaraewr Pelydr Glas yn ddyfais wych gyda llu o nodweddion ychwanegol. Mae’r chwaraewr hwn yn perfformio’n well na’r dulliau cysylltu teledu clyfar blaenorol o ran ymarferoldeb. Manteision y dull:

 • cefnogaeth ar gyfer pob math o fformatau ffeiliau sain a fideo;
 • modiwl ar gyfer Wi-Fi;
 • y gallu i gysylltu gyriannau i arbed gwybodaeth ar gyfryngau allanol.

Dim ond un anfantais sydd gan y chwaraewr – y gost uchel. Eisoes â bod ag un o’r dyfeisiau a restrir uchod, gan ddarparu o leiaf rai o’r swyddogaethau, nid yw’n gwneud unrhyw synnwyr prynu chwaraewr pelydr glas ar gyfer Smart TV. Mae’n hawdd cysylltu’ch dyfais â theledu. Daw’r chwaraewr gyda phopeth sydd ei angen arnoch chi. Os nad oes ceblau cysylltu, ni fydd yn anodd eu caffael, oherwydd mae’r cysylltiad bob amser yn cael ei wneud trwy’r jack HDMI.

Rydyn ni’n creu Smart TV ar deledu syml trwy chwaraewr cyfryngau

Network Media Player yw’r ddyfais gwerth am arian orau sy’n rhyddhau potensial Teledu Clyfar hyd yn oed ar y teledu hynaf. Y peth pwysicaf yw dewis y cysylltwyr angenrheidiol a chysylltu’r system.

Peidiwch â phrynu’r opsiwn chwaraewr cyfryngau drutaf yn y gobaith y bydd yn ffitio unrhyw deledu. Cyn dewis, gwnewch yn siŵr bod gennych y cysylltwyr angenrheidiol a chydnawsedd dyfeisiau, ac os ydych yn ansicr, ymgynghorwch ag arbenigwr.

Prif fanteision y dull yw:

 • cost dderbyniol;
 • galluoedd estynedig;
 • cefnogaeth ar gyfer amrywiol fformatau ffeil;
 • cyfathrebu ag ystod eang o ddyfeisiau teledu;
 • y gallu i gysylltu gyriannau allanol;
 • Modiwl WLAN;
 • rheolaeth hawdd;
 • dimensiynau cryno.

Teledu clyfar ar deledu rheolaidd trwy chwaraewr cyfryngauMae’n werth nodi pa mor hawdd yw cysylltu ag ar gyfer modelau teledu gyda chysylltwyr HDMI. Ar gyfer samplau cynharach, mae’n werth dewis y plygiau yn unigol.

Pa ddull o gysylltu teledu clyfar ar deledu rheolaidd i’w ddewis

I grynhoi, mae’n werth cymharu pob dull o drefnu Teledu Clyfar ar gyfer defnydd mwy cyfforddus a swyddogaethol o’r teledu. Os oes gennych dabled, blwch trofwrdd neu ben set, mae prynu dyfais analog yn edrych yn hollol ddibwrpas. Wrth gwrs, ni fydd y dyfeisiau hyn yn gallu darparu ansawdd y ddelwedd y mae blwch pen set arbenigol neu chwaraewr cyfryngau yn gallu ei wneud, ond maent yn caniatáu ichi arbed arian. Os nad yw’r agwedd ariannol o bwys, yna mae’n well buddsoddi ar unwaith mewn teledu newydd gyda swyddogaeth Smart adeiledig.

Wrth ddewis dull cysylltu ar gyfer Teledu Clyfar, mae angen symud ymlaen o ddymuniadau a galluoedd. Os ydych chi am gael y nodweddion mwyaf ac ansawdd rhagorol, yna bydd yn rhaid i chi dalu mwy. Os nad yw’ch gofynion yn uchel, yna gallwch arbed arian trwy ddefnyddio’r arian sydd gennych eisoes i gael mwy o gyfleoedd.

I gysylltu Smart TV ar deledu cyffredin, gallwch ddefnyddio’r dyfeisiau digidol sydd eisoes yn y tŷ heb ordalu am ddatblygiad drud peirianwyr. I fwynhau’r profiad Teledu Clyfar, defnyddiwch eich ffôn clyfar neu lechen, consol gêm, chwaraewr cyfryngau neu chwaraewr Pelydr Glas.

Teledu digidol.
Comments: 3
 1. Аркадий

  Купил в магазине провода для подключения смартфона к телевизору что бы было smart TV, но ни какой инструкции к этим кабелям не было. В интернете общие описания и как конкретно подключать смартфон к телевизору нет вообще. Вышел из положения очень просто. Купил в одном их китайских магазинов приставку, а точнее что то вроде флешки с USB входом на системе Андройд. Очень легко подключил и очень легко настроил. Вот таким простым и не дорогим способом вышел их положения)))! Кстати телевизор у меня LG.

 2. Галина

  Хорошо, что есть такие статьи с очень конкретным описание и фотографиями, мы даже и не знали, что к обычному TV, можно самим подключить smart TV. Прочитав статью можно решить, что подходит и спокойно объяснить продавцу, что мы именно хотим. Подключили через медиаплеер, штекера были в комплекте, все подошло и работает. Не пришлось покупать новый телевизор.

 3. Вадим

  У меня есть опыт подключения смартфона ( планшета) на базе Андройд к телевизору для просмотра Smart TV, опыт негативный. При таком подключении и просмотре очень быстро выходит из строя аккумулятор гаджета. при таком подключении очень быстро садится аккумулятор, даже если он новый его хватает на 20-30 минут и приходится держать смартфон ( планшет) на зарядке постоянно и по этой причине у меня на смартфоне аккумулятор вздулся. Пришлось покупать новый и…покупать приставку Smart. Так, что смотреть через Андройд на смартфоне можно, но не долго.

Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: