Teledu Antena HQClear: a yw’n werth yr arian a beth yw twyll y gwneuthurwr

Антенна

Mae antena teledu HQClear yn ddyfais arloesol sy’n bodloni safonau ansawdd Japaneaidd. Wrth brynu dyfais, ni allwch boeni am ei weithrediad, oherwydd y cyfnod gwarant ar gyfer teledu HQClear yw tair blynedd. Mae HQClear TV yn gadael ichi fwynhau ffilmiau a’ch hoff sioeau teledu heb wario dime. Dim ond unwaith y mae angen i chi dalu – ar gyfer prynu’r ddyfais.
Teledu Antena HQClear: a yw'n werth yr arian a beth yw twyll y gwneuthurwr

Adolygiad antena teledu HQClear – beth mae’r gwneuthurwr yn ei addo?

Teledu o ansawdd uchel yng nghefn gwlad yw’r brif fantais sy’n gwahaniaethu’r antena hwn oddi wrth gystadleuwyr eraill yn y farchnad. Mae dysgl lloeren teledu HQClear yn gryno o ran maint ac yn syml ei golwg, ond a yw’n cynnwys uwch-dechnoleg mewn gwirionedd?
Teledu Antena HQClear: a yw'n werth yr arian a beth yw twyll y gwneuthurwrGydag antenâu teledu HQClear cryno, nid oes raid i chi boeni mwyach am gyrchu’r sianeli rydych chi eu heisiau y tu allan i’r ddinas. Yn ôl y gwneuthurwr, adolygiadau cwsmeriaid go iawn am deledu HQClear a’r pris yw’r prif feini prawf y ceisiodd y gwneuthurwr wneud dyfais a fydd yn rhoi mynediad i deledu digidol am ddim yn unrhyw le yn y ddinas a thu hwnt.
Teledu Antena HQClear: a yw'n werth yr arian a beth yw twyll y gwneuthurwr

Yn 2021, cydnabuwyd antena HQClearTV yn Japan ac Ewrop fel y fersiwn orau o gynnyrch newydd arloesol ar gyfer derbyn signalau teledu.

Prif fanteision antena digidol HQClearTV:

 • mae gan y ddyfais ddimensiynau cryno;
 • Gellir cludo antena HQClear;
 • ar y Rhyngrwyd gallwch ddarllen am HQClearTV – ei bris ac adolygiadau go iawn;
 • cysylltiad yn syml ac yn gyflym;
 • nid oes gwifrau ychwanegol yn y ddyfais;
 • mae adolygiadau cadarnhaol ar HQClearTV ar y rhwydwaith, ac mae pris offer yn aml ar ddisgownt deniadol;
 • llawer o sianeli diddorol mewn ansawdd HD.

Anfanteision yr antena Teledu Clir, o adolygiadau defnyddwyr sydd ar gael ar y rhwydwaith:

 • mae dulliau derbyn sianeli teledu yn wahanol a gallant ymddangos yn anarferol ar y dechrau;
 • Gall antenâu fod yn destun ffi tanysgrifio.

Teledu Antena HQClear: a yw'n werth yr arian a beth yw twyll y gwneuthurwr

Mae llawer o hysbysebu ar y we yn denu sylw pobl sy’n breuddwydio am antena perffaith gyda llawer o sianeli teledu am ddim. Mae gwerthwyr y model penodol hwn bellach wedi newid eu sloganau i addewidion mwy realistig, ac erbyn hyn mae’r antena o Japan (?!) yn derbyn 300 sianel, a’r Corea 350. Mae datblygwyr yr antena teledu HQClear wedi creu antena ar gyfer y rhai sy’n byw yn yr outback. Y tu allan i’r ddinas, er enghraifft, mewn pentref neu bentref, ychydig o sianeli teledu sydd bob amser. Mewn hysbysebu, mae’r gwneuthurwr yn addo ynghylch pwerau mawr yr antena, sy’n derbyn 1000 o sianeli. Ers dechrau 2017, mae ei phoblogrwydd wedi gostwng yn Rwsia. Ac yn awr nid ydynt yn arbennig o frys i’w brynu mewn gwledydd eraill, oherwydd yn Rwsia mae ganddo adolygiadau negyddol gan y mwyafrif o brynwyr.

Sut mae’r gwneuthurwr yn twyllo mewn gwirionedd

Y peth cyntaf y mae’r gwneuthurwr yn ei addo yw man derbyn signal helaeth ar gyfer antena teledu HQClear, ond nid yw popeth mor rosy ag y mae’n ymddangos. Gall yr antena Clear TV godi signal yn unrhyw le yn ôl y sôn. Yn ôl llawer o ddefnyddwyr, mae’r antena teledu hqclear yn sgam, oherwydd nid oedd yn codi signalau yn y pentrefi. Dysgl lloeren Gall teledu HQClear ac adolygiadau amdano gael eu darllen gan ddefnyddwyr o Rwsia, Ewrop a’r CIS. Mae’r antena yn derbyn signalau yn y fformat DVB-T2 newydd o’r lloeren. Mae yna adolygiadau go iawn am deledu HQClear gydag argraffiadau negyddol, er enghraifft, y gallwch chi dderbyn signal o’r antena hwn wrth fod yn agos at yr ailadroddydd. Fel arall, mae’r signal yn wan. Bydd yr antena yn derbyn signal mewn ardal drefol. Ond mewn unrhyw leoliad maestrefol, yn fwyaf tebygol, ni ddylech aros am dderbyniad signal. Rhoddodd y gwerthwr wybodaeth ffug am bod antena teledu HQClear y tu allan i’r dref. Anfantais arall teledu HQClear yw na fydd yn gweithio ar bob teledu. Mae’n bwysig bod gan y teledu swyddogaeth arbennig adeiledig ar ffurf derbynnydd DVB-T2. Dim ond o setiau teledu plasma modern y gallwch chi dderbyn tonnau i actifadu sianeli teledu. Ond gyda hen setiau teledu kinescope, ni ddylech hyd yn oed geisio – nid oes ganddynt ymarferoldeb o’r fath. Os nad oes tiwniwr, yna mae’n well gosod derbynnydd DVB digidol allanol i dderbyn tonnau radio. Y fantais yw ei fod yn costio’r un faint â’r antena am yr un pris â Clear TV, ac mae mwy o gyfleoedd. Nid yw antena teledu HQClear yn llawer gwahanol i eraill ac mae adolygiadau defnyddwyr yn cadarnhau y gallwch ddal bron i 20 o signalau teledu, ond nid 1000 trwy ddefnyddio’r ddyfais. na fydd yn gweithio ar bob teledu. Mae’n bwysig bod gan y teledu swyddogaeth arbennig adeiledig ar ffurf derbynnydd DVB-T2. Dim ond o setiau teledu plasma modern y gallwch chi dderbyn tonnau i actifadu sianeli teledu. Ond gyda hen setiau teledu kinescope, ni ddylech hyd yn oed geisio – nid oes ganddynt ymarferoldeb o’r fath. Os nad oes tiwniwr, yna mae’n well gosod derbynnydd DVB digidol allanol i dderbyn tonnau radio. Y fantais yw ei fod yn costio’r un faint â’r antena am yr un pris â Clear TV, ac mae mwy o gyfleoedd. Nid yw antena teledu HQClear yn llawer gwahanol i eraill ac mae adolygiadau defnyddwyr yn cadarnhau y gallwch ddal bron i 20 o signalau teledu, ond nid 1000 trwy ddefnyddio’r ddyfais. na fydd yn gweithio ar bob teledu. Mae’n bwysig bod gan y teledu swyddogaeth arbennig adeiledig ar ffurf derbynnydd DVB-T2. Dim ond o setiau teledu plasma modern y gallwch chi dderbyn tonnau i actifadu sianeli teledu. Ond gyda hen setiau teledu kinescope, ni ddylech hyd yn oed geisio – nid oes ganddynt ymarferoldeb o’r fath. Os nad oes tiwniwr, yna mae’n well gosod derbynnydd DVB digidol allanol i dderbyn tonnau radio. Y fantais yw ei fod yn costio’r un faint â’r antena am yr un pris â Clear TV, ac mae mwy o gyfleoedd. Nid yw antena teledu HQClear yn llawer gwahanol i eraill ac mae adolygiadau defnyddwyr yn cadarnhau y gallwch ddal bron i 20 o signalau teledu, ond nid 1000 trwy ddefnyddio’r ddyfais. Dim ond o setiau teledu plasma modern y gallwch chi dderbyn tonnau i actifadu sianeli teledu. Ond gyda hen setiau teledu kinescope, ni ddylech hyd yn oed geisio – nid oes ganddynt ymarferoldeb o’r fath. Os nad oes tiwniwr, yna mae’n well gosod derbynnydd DVB digidol allanol i dderbyn tonnau radio. Y fantais yw ei fod yn costio’r un faint â’r antena am yr un pris â Clear TV, ac mae mwy o gyfleoedd. Nid yw antena teledu HQClear yn llawer gwahanol i eraill ac mae adolygiadau defnyddwyr yn cadarnhau y gallwch ddal bron i 20 o signalau teledu, ond nid 1000 trwy ddefnyddio’r ddyfais. Dim ond o setiau teledu plasma modern y gallwch chi dderbyn tonnau i actifadu sianeli teledu. Ond gyda hen setiau teledu kinescope, ni ddylech hyd yn oed geisio – nid oes ganddynt ymarferoldeb o’r fath. Os nad oes tiwniwr, yna mae’n well gosod derbynnydd DVB digidol allanol i dderbyn tonnau radio. Y fantais yw ei fod yn costio’r un faint â’r antena am yr un pris â Clear TV, ac mae mwy o gyfleoedd. Nid yw antena teledu HQClear yn llawer gwahanol i eraill ac mae adolygiadau defnyddwyr yn cadarnhau y gallwch ddal bron i 20 o signalau teledu, ond nid 1000 trwy ddefnyddio’r ddyfais. a mwy o gyfleoedd. Nid yw antena teledu HQClear yn llawer gwahanol i eraill ac mae adolygiadau defnyddwyr yn cadarnhau y gallwch ddal bron i 20 o signalau teledu, ond nid 1000 trwy ddefnyddio’r ddyfais. a mwy o gyfleoedd. Nid yw antena teledu HQClear yn llawer gwahanol i eraill ac mae adolygiadau defnyddwyr yn cadarnhau y gallwch ddal bron i 20 o signalau teledu, ond nid 1000 trwy ddefnyddio’r ddyfais.
Teledu Antena HQClear: a yw'n werth yr arian a beth yw twyll y gwneuthurwr

Werth gwybod! Yn agos dramor, mae gan bobl fynediad i 30-40 sianel o’r antena hwn.

Nawr mae twyll arall gan y gwneuthurwr yn gorwedd yn y pecyn:

 1. Mae hysbyseb y ddyfais yn llachar iawn ac yn gofiadwy, ond nid yw’n cynnwys gwybodaeth benodol am y nodweddion technegol.
 2. Nid yw’r gwneuthurwr yn dweud wrth hysbysebu am yr amleddau y gallwch chi ddal signalau radio i actifadu sianeli.
 3. Nid oes rhestr o sianeli a fydd ar gael i’r defnyddiwr yn y cyfarwyddiadau.
 4. Nid yw’r gwerthwr yn darparu ei rif ffôn, cyfeiriad ac union enw brand.

Mae’r gwerthwr yn disgwyl na fydd y rhan fwyaf o bobl yn siwio nad yw’r ddyfais yn bodloni addewidion y gwneuthurwr.

Nid am ddim y mae antena Clear TV yn rhad ac mae’r adolygiadau arno ar y Rhyngrwyd yn eithaf ffyddlon. Felly, nid yw pobl sydd â barn negyddol am y ddyfais bron byth yn ysgrifennu barn ar y Rhyngrwyd. I brofi bod teledu HQClear yn sgam am arian, dylech yn gyntaf gynnal profion ac arholiadau priodol.

Beth yw gwir gost y ddyfais

Gallwch brynu HQClear TV T2 ar safleoedd sy’n cael eu hystyried yn “un-dydd”. Os ydych chi’n prynu dyfais, yna ar ôl ymweld â’r un cyfeiriad gwe, ni fydd person yn dod o hyd i’r dudalen flaenorol gyda hysbyseb am yr antena. Wrth ddewis antena, ni ddylech anghofio am y rheolau elfennol:

 1. Mae adborth gan bobl am antena teledu HQClear yn cadarnhau nad oes mwy na 40 o sianeli ar gael i’w gwylio. Er mwyn actifadu mwy o sianeli, mae angen cytundeb trwydded gan y llywodraeth. Hefyd, mewn geolocation penodol, ni ddylai sianeli gosod gael eu gwahardd gan y wladwriaeth.
 2. Dim ond os oes gennych chi deledu plasma modern yn eich cartref y gallwch chi ddefnyddio antena teledu HQClear. Ni fydd modelau teledu hŷn yn berthnasol. Mae hefyd yn bwysig cael ailadroddydd.
 3. Efallai na fydd antena dan do yn gweithio mewn fflat neu dŷ. Ond mae’r antena teledu clir yn hawdd i’w ddefnyddio, ni fydd unrhyw gwestiynau ynghylch sut i’w gysylltu â’r teledu.
 4. Fodd bynnag, mae’n werth ystyried bod adeiladau trwchus yn ymyrryd â derbyniad, ac nid yw gwelededd gwael yr ailadroddydd hefyd yn caniatáu derbyn y signal.
 5. Ni fydd teledu Antenna HQClear yn caniatáu ichi weld sianeli gyda ffilmiau, erotica, bydd yn rhaid talu am chwaraeon ar wahân. Hefyd, i wylio sianeli taledig, bydd angen yr allweddi “allwedd teledu clir”.
 6. Nid yw’n cael ei drosglwyddo trwy’r awyr o 1000 o sianeli – mae hyn yn dechnegol amhosibl. Mae’r antena teledu hqcleartv yn gallu derbyn tonnau radio sy’n actifadu sianeli teledu trwy dderbynnydd T2 yn unig.
 7. Gallwch brynu teledu HQClear ar-lein gyda danfoniad i’ch fflat neu’ch cartref, ond nid oes unrhyw wybodaeth ynghylch a yw gwasanaethau cludo gyda’r pecyn hwn am ddim.

Prawf antena teledu clir: https://youtu.be/tL9f73ZZOaI Gellir prynu teledu HQClear trwy siopau ar-lein. Ar wefannau, y pris ar gyfer teledu HQClear yw 1200 rubles fesul cyfranddaliad. Y pris isel ar gyfer yr antena teledu HQClear, sicrwydd ansawdd, danfoniad i’r cyfeiriad yw prif fanteision yr antena, ond peidiwch ag anghofio o hyd am y nifer o adolygiadau ac amlygiad sy’n gwrthdaro.

Mae’n werth prynu antena ar gyfer y ddinas, ond yng nghefn gwlad, mae’r ddyfais yn debygol o fod yn ddiwerth.

Teledu Antena HQClear: a yw'n werth yr arian a beth yw twyll y gwneuthurwrYsgariad teledu HQClear ai peidio – dim ond ar ôl profi’r ddyfais hon y mae pawb yn penderfynu.

Rate author
Teledu digidol.
Add a comment