Y grwpiau Vkontakte gorau gyda rhestri chwarae IPTV

Nid yw dod o hyd i’r rhestr chwarae IPTV gywir “i chi’ch hun” bob amser yn hawdd: rydych chi’n dod ar draws safle firaol, yna rydych chi’n gordalu am danysgrifiad. Nid yw pawb yn gwybod y gallwch ddod o hyd i’r rhestr chwarae angenrheidiol ar y rhwydwaith VKontakte poblogaidd a’i lawrlwytho heb unrhyw broblemau.

Beth yw rhestr chwarae IPTV?

Mae teledu IPTV yn ehangu’r posibiliadau i ddefnyddwyr, gan ddarparu dewis enfawr o sianeli iddynt eu gwylio. Darlledir yn defnyddio’r Rhyngrwyd. Mae rhestr chwarae IPTV yn gasgliad digidol o sianeli. Gall sianeli gael eu huno gan ryw thema gyffredin. Er enghraifft, mae rhestri chwarae arbennig ar gyfer preswylwyr haf neu blant cyn-ysgol, rhestri chwarae sydd â thuedd gyfreithiol, neu gyda sianeli sy’n darlledu ar gyfer gwragedd tŷ. Mae yna lawer o grwpiau a chymunedau ar VK sy’n ei gwneud hi’n haws dod o hyd i restrau chwarae. Fel rheol, yn y cymunedau uchaf, mae rhestri chwarae yn cael eu diweddaru bob dydd, ac maen nhw’n gweithio’n sefydlog. Mae rhai grwpiau’n darparu rhestrau hunan-ddiweddaru hefyd, sy’n gyfleus iawn. Y prif beth yw cael mynediad i’r Rhyngrwyd.

Grwpiau VK gyda rhestri chwarae

Mae cymunedau VK yn cynnig rhestri chwarae am ddim ac â thâl. Dyma restr o grwpiau lle mae’n gwneud synnwyr i chwilio am y rhestr chwarae IPTV a ddymunir:

 • https://vk.com/iptvsmart;
 • https://vk.com/iptvplists;
 • https://vk.com/free_iptv_ru;
 • https://vk.com/newip_tv;
 • https://vk.com/club74091217;
 • https://vk.com/public142615693;
 • https://vk.com/iptv_iptv;
 • https://vk.com/club148143693.

Nid yw’n anodd dod o hyd i’r grwpiau lle mae rhestri chwarae yn cael eu postio ar eich pen eich hun, mae’n ddigon i gymryd rhan yn y chwiliad VK:
GrwpiauWrth ddewis cymuned, rhowch sylw i gyflawnder y grŵp. Mae nifer fawr o gyfranogwyr yn siarad am ddibynadwyedd ac ansawdd y cynnwys a gynigir. Efallai y bydd rhai grwpiau ar gau, fel y gwelir yn y screenshot uchod. Nid oes unrhyw beth o’i le â hynny – dyma sut mae gweinyddwyr cymunedol yn ymladd yn erbyn sbam, gan wneud cyfathrebu yn y grŵp a gwaith cyffredinol y gymuned yn fwy cyfforddus i ddefnyddwyr.

Cymunedau VK lle gallwch chi sgwrsio am restrau chwarae IPTV

Yn ychwanegol at y ffaith y gallwch ddod o hyd i restr chwarae IPTV ar gyfer pob chwaeth ar VKontakte, gallwch rannu eich argraffiadau â defnyddwyr eraill, darllen adolygiadau, neu hyd yn oed cyfnewid rhestri chwarae. Ar gyfer hyn, mae yna adrannau arbennig i’w trafod:
TrafodaethauTrafodaeth VKMae “fforymau bach” o’r fath ym mron pob grŵp VK sy’n canolbwyntio ar restrau chwarae IPTV. Uchod mae sgrinluniau o bynciau’r grŵp https://vk.com/iptvauto. Mae’r trafodaethau’n weithredol, nid yw’r grŵp wedi’i adael ac mae’r wybodaeth yn berthnasol. Mwy o gymunedau gyda’r posibilrwydd o drafod:

 • https://vk.com/iptvlistok;
 • https://vk.com/club148143693;
 • https://vk.com/iptvplaylist.

Yn ogystal ag adrannau arbennig, mae pob grŵp (gydag eithriadau prin) yn rhoi cyfle i gyfathrebu’n uniongyrchol ar y wal gymunedol.

Beth yw’r grŵp dosbarthu VK gorau?

Y gorau yw cymunedau fel https://vk.com/free_iptv_ru ac https://vk.com/iptvplaylist. Daethpwyd i’r casgliad hwn ar y seiliau a ganlyn:

 • mae gwybodaeth mewn grwpiau yn cael ei diweddaru mewn modd amserol;
 • mae cysylltiadau sbam a firaol yn cael eu monitro’n gyson gan weinyddiaeth y grŵp;
 • mae’r weinyddiaeth yn ymateb i geisiadau gan ddefnyddwyr cymunedol yn ddi-oed;
 • rhag ofn ymyrraeth yng ngwaith rhestri chwarae, hysbysir defnyddwyr cymunedol;
 • yn ogystal â chyhoeddi gwybodaeth gyffredinol, cynhelir cystadlaethau amrywiol, rhoddir awgrymiadau diddorol a “haciau bywyd” ar y pwnc.

Adborth gan ddefnyddwyr cymunedol https://vk.com/free_iptv_ru:

 • Nikolay Larionov. Diolch yn fawr iawn am sianel deledu Boomerang. Rwy’n hoff iawn o’r sianel hon.
 • Buch Buch. Diolch! Yn brydlon, mae popeth yn gweithio!
 • Vadim Morozov. Rwy’n defnyddio’r rhestr chwarae cyfoedion. Nid oes unrhyw broblemau o gwbl am bron i chwe mis. Yn ystod yr amser hwn, wnes i erioed syrthio i ffwrdd. Nid oes rhewi lluniau. Y sianeli yw’r hyn sydd ei angen arnoch chi. Nid oes unrhyw sothach. Diolch bois. Cynnal y rhestr chwarae hon.

Adborth gan ddefnyddwyr cymunedol https://vk.com/iptvplaylist:

 • Evgeny Lublin. Diolch am eich ymdrechion, chi yw’r unig un sydd wedi dod o hyd i KHL HD sy’n gweithio.
 • Anastasia Vurnarova. Mae popeth yn gweithio’n iawn, helpodd y gweinyddwr yn y grŵp LAN gyda’r gosodiad, oherwydd ni allaf i fy hun. Diolch eto!
 • Tatiana Tatiana.  Weithiau mae rhestri chwarae yn rhewi, ond mae’n ymddangos i mi fod problem gyda Rostelecom.

Mae gan bron pob grŵp gweithredol sydd â nifer drawiadol o danysgrifwyr, yn ogystal â’r grŵp VK, eu gwefan eu hunain. Mae rhestri chwarae yn cael eu lawrlwytho o wefannau yn uniongyrchol.

Sut i lawrlwytho rhestr chwarae IPTV o VKontakte?

Ni fydd yn anodd lawrlwytho rhestr chwarae o VK. Mae cymunedau’n postio dolenni i’w lawrlwytho. Ar ôl clicio ar y botwm “Llwytho i Lawr”, mae’r rhestr chwarae yn cael ei lawrlwytho i’r PC. Isod mae fideo yn dangos sut i lawrlwytho a gosod rhestr chwarae IPTV:

Beth arall allwch chi ei wneud gydag IPTV gan ddefnyddio VK?

Mewn cymunedau VK sy’n darparu rhestri chwarae i ddefnyddwyr ar gyfer gwylio’r teledu, gallwch nid yn unig lawrlwytho rhestr chwarae sy’n addas i chi’ch hun, ond hefyd gyflawni gweithredoedd eraill.

Dewch o hyd i sianel benodol gan ddefnyddio trafodaethau

Mewn grwpiau gweithredol gyda nifer fawr o aelodau a’r nifer gyfatebol o ymweliadau bob dydd, gallwch chi ddod o hyd i sianel ddiddordeb benodol yn hawdd. Gellir gwneud hyn yn y ffyrdd a ganlyn:

 • defnyddio adrannau trafod pwrpasol;
 • ysgrifennu am eich chwiliad ar wal y grŵp;
 • cysylltwch â’r weinyddiaeth gymunedol trwy negeseuon personol, os darperir ar eu cyfer gan y rheolau mewnol, sy’n cael eu postio yn y lle amlycaf – yn nisgrifiad y grŵp.

Dewch o hyd i sianel yn ôl genre

Nid yw rhestrau chwarae cymysg yn unig yn cynnig cymunedau VK. Fel rheol, mae rhestrau’n cael eu ffurfio yn ôl genre i’w gwneud hi’n haws i ddefnyddwyr chwilio yn seiliedig ar eu dewisiadau.

Darllenwch adolygiadau o restrau chwarae

Cyn i chi lawrlwytho a gosod rhestr chwarae, mae’n well gofyn i’r rhai sydd eisoes yn ei ddefnyddio am eu barn. Ar y rhwydwaith cymdeithasol VKontakte, mae adolygiadau wedi’u hysgrifennu’n rhwydd, felly ni fydd yn anodd darllen popeth sy’n angenrheidiol am y rhestr chwarae o ddiddordeb. A hyd yn oed gofyn cwestiynau. Wrth chwilio am restrau chwarae IPTV, mae’n gyfleus iawn defnyddio VK, oherwydd, yn ogystal â lawrlwytho’r rhestr chwarae ei hun, mae’n bosibl cysylltu â chymorth technegol a darllen adolygiadau. Mae’r dewis o restrau chwarae yn eang, felly gall pawb ddewis rhestr chwarae at eu dant.

Teledu digidol.
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: