Sefydlu IPTV ar Android, dewis chwaraewr a lawrlwytho rhestri chwarae ar gyfer chwaraewyr android

Mae gan lawer o ddefnyddwyr ddiddordeb yn y gallu i
weld IPTV ar ddyfais gydag Android OS. Mae’r dechnoleg teledu digidol hon yn helpu’r defnyddiwr i fwynhau gwylio ei hoff raglenni teledu, yn ogystal â manteisio ar swyddogaethau ychwanegol. Mae yna sawl opsiwn ar gyfer gwylio IPTV ar Android.
IPTV ar Android

Gweld IPTV ar Android gan y darparwr

I ddefnyddio gwasanaethau ar ffurf pecyn IPTV, mae defnyddwyr yn talu ffi ychwanegol i’r darparwr gwasanaeth. I wylio IPTV gan ddarparwr, rhaid i chi:

 1. Cysylltwch eich dyfais â rhwydwaith eich darparwr gwasanaeth.
 2. Gosodwch y chwaraewr fideo ar eich dyfais. Mae’n cael ei lawrlwytho o’r Farchnad Chwarae yn rhad ac am ddim. Nid oes unrhyw ddewisiadau penodol ar gyfer cais penodol, felly gallwch ddewis unrhyw un ohonynt. Mewn rhai achosion, mae angen presenoldeb y rhaglen MX Player.
 3. I ychwanegu rhestr chwarae m3u gyda sianeli IPTV, mae angen cais arbennig arnoch chi. Mae hefyd yn cael ei lawrlwytho o’r Farchnad Chwarae. Mae yna lawer o gymwysiadau o’r fath, felly gallwch chi stopio ar y cyntaf o’r rhestr gyda sgôr cyfartalog uchel.
 4. Sicrhewch ffeil neu ddolen gan eich darparwr gwasanaeth i lawrlwytho’r sianeli IPTV sydd ar gael. Fel arfer, ar ôl prynu pecyn IPTV, maen nhw’n dosbarthu URL sydd ei angen ar y defnyddiwr yn nes ymlaen.

Os bodlonir yr holl amodau, gallwch gael rhestr o sianeli. I’r perwyl hwn, dylid cyflawni rhai gweithredoedd:

 1. Ewch i’r cymhwysiad IPTV a lawrlwythwyd gennych yn gynharach ar eich dyfais Android.
 2. Dewch o hyd i “Ychwanegu Rhestr Chwarae”. Fel rheol, amlygir yr arwydd hwn yn y canol (gallwch ddefnyddio’r arwydd plws sydd ar y dde uchaf).
 3. Bydd y gwymplen yn cynnwys opsiynau: “Dewis ffeil” neu “Ychwanegu URL”.
 4. Pan fyddwch chi’n derbyn cyfeiriad gan eich darparwr gwasanaeth, rhaid i chi ei gopïo neu ei ysgrifennu i lawr yn y maes sy’n ymddangos.
 5. Os darparodd y darparwr restr chwarae mewn ffeil, yna nodir y llwybr iddo (rhaid iddo fod yn y ddyfais).
 6. Cadarnheir y camau a gymerwyd.
 7. Bydd ffenestr yn ymddangos lle bydd y sianeli sydd ar gael i’w gweld yn cael eu harddangos.
 8. Os oes chwaraewr fideo gyda phob dewis sianel, mae’n dechrau chwarae’r rhaglen (os yw’n absennol, bydd y system yn cynnig ei gosodiad o’r Farchnad Chwarae).

Ar ôl cwblhau’r camau hyn, bydd
teledu rhyngweithiol digidol gan eich darparwr gwasanaeth ar gael.

IPTV ar gyfer Android heb gysylltu gwasanaeth gan ddarparwr

Nid yw pob defnyddiwr yn cytuno i dalu i wylio’r teledu i’w darparwr gwasanaeth. Yn yr achos hwn, gallwch ddefnyddio rhestri chwarae gyda sianeli teledu am ddim. Mae darparwyr yn broffidiol iawn i ddarparu gwasanaethau IPTV, felly maen nhw’n rhwystro posibiliadau’r opsiwn rhad ac am ddim yn gyson. Er gwaethaf hyn, mae’r cyfle i ddefnyddio rhestr chwarae am ddim gyda sianeli poblogaidd yn bodoli. I wneud hyn, dylech weithredu yn unol â senario tebyg gyda’r opsiwn o dderbyn IPTV a ddarperir gan y darparwr. I lawrlwytho IPTV, mae angen i chi lawrlwytho’r cymhwysiad a gosod y chwaraewr ar Android (argymhellir
MX Player ). Yn y sefyllfa hon, bydd yn rhaid i chi chwilio’n annibynnol am
restr chwarae . Gwneir hyn gan ddefnyddio porwr ac unrhyw beiriant chwilio:

 1. Mae’r ymadrodd “rhestr chwarae IPTV” wedi’i nodi yn y peiriant chwilio. Bydd y system yn derbyn y cais hwn fel chwiliad am gymwysiadau am ddim, a bydd y rhai mwyaf poblogaidd yn ymddangos ar y llinellau uchaf.
 2. Mae angen i chi wneud dewis o’r opsiwn priodol, yna lawrlwytho’r ffeil neu gopïo’r ddolen rhestr chwarae.
 3. Ar y ddyfais, mae angen ichi agor y cymhwysiad IPTV, nodi’r llwybr ffeil neu nodi’r URL. Ar gyfer y rhestr chwarae hon, gellir dyfeisio enw. Mae’r sianeli teledu sydd ar gael i’w gweld yn ymddangos.

Efallai y bydd ymyrraeth ar rai sianeli teledu neu restrau chwarae. Yn yr achos hwn, bydd diweddaru yn helpu.

Gall defnyddwyr uwch fanteisio ar nodweddion eraill i wylio sianeli teledu. Gellir gwneud hyn heb ddefnyddio MX Player trwy ddod o hyd i’r eitem “Video Player” yn y gosodiadau cymhwysiad neu ddefnyddio’r dewis system a ddarperir. Gallwch hefyd ddefnyddio’ch rhestr chwarae. Mae dau opsiwn ar gyfer hyn:

 1. Mae ffolder yn cael ei greu ar y gyriant fflach , rhoddir rhestr o sianeli teledu mewn fformat m3u yno a chaiff ffeil wag o’r enw “.nomedia” ei chreu fel nad yw Android yn dileu’r ffeil ar ôl ei datgysylltu o’r PC. Yn y cymhwysiad, dylech glicio “Dewis ffeil” yn lle “Ychwanegu URL” i weld eich ffeil rhestr sianel deledu.
 2. Ychwanegwch ffeil rhestr chwarae Dropbox i’r ffolder gyhoeddus a defnyddiwch botwm dde’r llygoden i gopïo’r ddolen gyhoeddus iddo.

Disgrifir sut i wylio sianeli am ddim ar Android gyda’r cymhwysiad
GSE SMART IPTV yn y fideo isod: https://youtu.be/ROmnna0ZAas?t=31 Gallwch chi lawrlwytho’r cymhwysiad yn y Farchnad Chwarae. Ni fydd yn rhaid i chi chwilio am restrau chwarae IPTV sy’n gweithio ar y Rhyngrwyd eich hun, gan eu bod yn aml yn newid ac yn dod yn amherthnasol yn unig.

Dirprwy CDU

Yn aml, er mwyn sicrhau gweithrediad arferol cymhwysiad ar Android, mae’n ofynnol iddo ddefnyddio Dirprwy CDU, sy’n caniatáu gweld y ffrydiau multicast, fel y’u gelwir. Algorithm gweithredoedd:

 1. Dadlwythwch Ddirprwy CDU o’r Farchnad Chwarae.
 2. Rhedeg y rhaglen a nodi dau gyfeiriad: “UDP-multicast interface” a “rhyngwyneb HTTP-server”. Mae ganddyn nhw’r un cyfeiriad IP, ac mae ganddyn nhw hefyd yr un cyfeiriad IP o’r cysylltiad rhwydwaith ag y mae’r cyfrifiadur yn ei ddefnyddio i gysylltu â’r llwybrydd. I ddarganfod, mae angen i chi glicio ar y dde ar yr eicon gyda chysylltiad rhwydwaith, ar Windows 7, dewiswch “Statws” – “Gwybodaeth”, ar Windows XP – “Statws” – “Cymorth”.
 3. Ar ôl mynd i mewn i’r cyfeiriad IP yn y Dirprwy CDU-i-HTTP, arbed a rhedeg.
 4. Yn y ddewislen Gosodiadau Cais, ewch i’r adran Gosodiadau Dirprwy, nodwch y cyfeiriad IP a’r porthladd sydd wedi’u gosod yn y Dirprwy CDU-i-HTTP. Ar ôl hynny, dewisir y math o weinydd dirprwyol a gweithredir y botwm “Оk”.
 5. Os yw defnyddwyr yn dymuno, gallant ddewis chwaraewr fideo penodol i weld deunyddiau fideo, neu wirio’r blwch “Dewis system”. Yna, bob tro, bydd y chwaraewr fideo angenrheidiol yn cael ei ddewis pan fyddwch chi’n dechrau gwylio’r sianel deledu.
 6. Er mwyn osgoi rhedeg y rhaglen ar gyfrifiadur bob tro, dylech ei rhedeg fel gwasanaeth pan fyddwch chi’n clicio ar y botwm “Install” yn CDU-i-HTTP. Yn yr achos hwn, bydd y rhaglen yn cychwyn yn awtomatig pan fydd y PC yn esgidiau.

Os na allwch chi gychwyn Dirprwy CDU-i-HTTP ar eich cyfrifiadur, mae angen i chi sicrhau nad yw’r cais yn cael ei rwystro gan y gwrthfeirws neu’r wal dân.

Gwallau wrth wylio IPTV ar ddyfeisiau Android

Mewn rhai achosion, wrth wylio teledu rhyngweithiol, gall rhai problemau godi.

Methu llwytho rhestr sianel

Mae’r broblem yn aml yn codi ac yn digwydd oherwydd diofalwch defnyddwyr neu grewyr rhestr chwarae. Yn nodweddiadol, bydd ail-lawrlwytho’r ffeil neu chwilio am URL gwahanol yn datrys y mater. Wrth lawrlwytho, rhowch sylw arbennig i’r estyniad ffeil. Rhaid i restrau chwarae IPTV gael yr estyniad .m3u. Os nodir opsiwn arall, yna bydd angen i chi ddadsipio’r ffeil gan ddefnyddio rhaglen arbennig. Gallwch ddefnyddio’r archifydd o’r Farchnad Chwarae.

Nid yw fideo yn chwarae

Efallai y bydd perchnogion llwybryddion nad ydyn nhw’n cefnogi darlledu Multicast yn nant UPD yn wynebu problem pan nad yw’r fideo’n chwarae o gwbl neu pan fydd y ddelwedd wedi’i gwasgaru. Mae yna nifer o ffyrdd i ddatrys y sefyllfa hon, gan gynnwys fflachio’r llwybrydd. Gallwch hefyd ddefnyddio’r algorithm gweithredoedd a ddisgrifir uchod yn y paragraff “Dirprwy CDU”. https://youtu.be/1jLxYbIzTmA

Apiau a chwaraewyr ar gyfer gwylio IPTV ar Android

Mae yna raglenni amrywiol ar gyfer gwylio IPTV, ond mae llawer ohonyn nhw’n beryglus. Wrth ddefnyddio cymwysiadau heb eu gwirio (chwaraewyr), mae rhaglenni maleisus yn cael eu chwistrellu ar ddyfeisiau defnyddwyr. Am y rheswm hwn, dim ond gan ddatblygwyr adnabyddus y dylech
ddefnyddio’r cymwysiadau mwyaf dibynadwy .

Chwaraewr IPTV ar gyfer android

Mae gan y cymhwysiad hwn yr enw symlaf, nad yw’n ei atal rhag bod y chwaraewr IPTV mwyaf poblogaidd
ar gyfer Android . Mae’n well gan dros 10 miliwn o bobl. Mae gan y rhaglen ddyluniad y gellir ei addasu’n hawdd i weddu i’ch dewisiadau personol. Gellir didoli sianeli yn ôl categori. Ar gyfer eich hoff raglenni, gallwch wneud statws ffefrynnau a’u gweld yn y recordiad. Dangosir sut i ddechrau gwylio sianeli gan ddefnyddio’r cymhwysiad “IPTV” ar gyfer Android yn y fideo isod: https://youtu.be/AgK-gHA5KhU

Chwaraewr Kodi ar gyfer android

Er mwyn ei gwneud hi’n gyffyrddus defnyddio’r chwaraewr IPTV hwn, mae angen i chi osod ategion ychwanegol. Os mai dim ond gwylio IPTV sydd gan y defnyddiwr ddiddordeb, yna bydd sefydlu’r cais hwn yn cymryd cwpl o funudau yn unig:

 1. Ewch i’r adran “Ychwanegiadau”.
 2. Dewiswch “Fy ychwanegion”.
 3. Dewiswch “Cleientiaid PVR”.
 4. Dewiswch “Cleient IPTV PVR Syml”.
 5. Ewch i leoliadau.
 6. Ychwanegwch restr chwarae m3u y gwnaethoch ei lawrlwytho neu ei brynu am ddim.

Gweler y canllaw fideo am
sioc , gosod a ffurfweddu cymwysiadau Kodi ar gyfer Android a Windows: https://youtu.be/GSRE1mKsWsg

IPTV diog – chwaraewr teledu cyffredinol ar gyfer Android

Gallwch ddefnyddio dau ddull i ychwanegu rhestr chwarae yn y cymhwysiad hwn: dadlwythwch ffeil o’ch dyfais neu gludwch URL safle’r ffeil a ddymunir. Mae’r chwaraewr yn chwarae fideos yn uniongyrchol o wefannau Vkontakte a YouTube, ac mae ganddo hefyd chwaraewr sain adeiledig ar gyfer gorsafoedd radio. Mae’r gallu i ychwanegu ffynonellau at ffefrynnau, cefnogaeth i ffolderau a chreu rhestrau sianel wedi’u teilwra. Os penderfynir defnyddio cymhwysiad arall, yna mae’n bosibl copïo’ch rhestri chwarae. Dangosir setup y cais IPTV Diog yn y fideo isod (gallwch lawrlwytho’r chwaraewr Lazy ar gyfer Android
yma ): https://youtu.be/RvXvk9CHD-g?t=20

Cyflwynir y llawlyfr defnyddiwr gan ddatblygwr y cymhwysiad “Lazy IPTV”
yma .

OttPlayer

Dadlwythwch chwaraewr Ott o’r
dudalen swyddogol . Efallai y bydd yr app hon wedi’i gosod ymlaen llaw ar rai setiau teledu clyfar. Cafodd y chwaraewr hwn ei greu gan ddatblygwr o Rwseg, sy’n gwneud y fersiwn Rwsiaidd wedi’i datblygu’n llawn ac yn gyfleus. Cyn dechrau defnyddio’r chwaraewr, crëir cyfrif ar adnodd swyddogol y cais. Mae’n bosibl disodli eiconau sianel ac ychwanegu eich rhestri chwarae eich hun i wefan OttPlayer, a all ei gydamseru i bob dyfais defnyddiwr â’r rhaglen sydd wedi’i gosod. Yn wahanol i apiau eraill am ddim, mae’r chwaraewr hwn yn rhydd o hysbysebion. OttPlayer – gosod, cofrestru, ychwanegu rhestri chwarae IPTV: https://youtu.be/DFMfto5NLI8

Perfect Player IPTV – opsiwn gweithio ar gyfer gwylio cynnwys ar ddyfeisiau Android

Dadlwythwch o Play Market Perfect Player ar gyfer Android. Mae nodweddion unigryw’r cymhwysiad hwn yn cynnwys gwylio cynnwys fideo sydd wedi’i storio’n lleol a chydamseru awtomatig gyda chymhwysiad cyfrifiadur. Mae’r chwaraewr yn defnyddio thema finimalaidd sy’n plesio’r llygad. Dangosir ble i lawrlwytho a sut i sefydlu cymhwysiad IPTV Perfect Player yn y fideo isod: https://youtu.be/vMA5uat8ruY

Cynigir rhestr chwarae IPTV sefydlog ond taledig gan y
gwasanaeth poblogaidd “Eden” .

Chwaraewr IPTV “gorau” arall ar gyfer Android: https://youtu.be/a985MHWOEk8 I wylio IPTV o Android, gallwch ddefnyddio gwasanaeth taledig gan y darparwr neu lawrlwytho a gosod rhaglenni a rhestri chwarae am ddim. Bydd y cyfarwyddiadau cam wrth gam syml a ddarperir yn yr erthygl hon yn eich helpu i ddatrys eich mater.

Teledu digidol.
Comments: 5
 1. Мадина

  Установила на свой планшет андроид и на телевизор SMART IPTV, приложение не сложное, легкое в управлении. Никаких сложных функций не содержит, плюс ко всему можно пользоваться дистанционным пультом. Установила каналы какие нужны были. Плюс ко всему можно приостановить видео для прочтения краткого содержания. Всем довольна. Пока никаких проблем и вопросов не возникало

 2. Мадина

  Очень хорошо что прочитала данную статью, помогла во многом разобраться. Теперь я поняла как правильно пользоваться данным приложением. Буду теперь без проблем наслаждаться просмотром любимых каналов

 3. Александр

  Использую LAZY TV приложение, настроить не составляет труда, просмотр ютуба, много каналов есть, но только 5 каналов которые мне нужны смотрю.
  Плагины обязательно нада ставить без них видео может не запустится, даже точно что не запустится.

 4. Александр

  Использую LAZY TV приложение, настроить не составляет труда. Если на бесплатном то сами создаете папки с нужными каналами и добавляете если интернет провайдер,
  то он предоставляет плейлист с каналами. В интерфейсе самые главные пункты это : избранное, менеджер плейлистов, поиск каналов, остальное как по мне для галочки, возможно пригодится.
  Для даного приложения использую MXplayer, можно и другой использовать, но это нада экспериментировать не каждый плейер подойдет. Также перед использованием IPTV обязательно поставить кодеки, без них может не заработать, я не пробовал без них смотреть.

 5. Анна

  Всем привет! Когда муж купил телевизор на Андроиде там было легко подключить iptv. Нам нужно было ввести адресу строку и все, каналы появлялись. Я не могу понять, почему а нас так сильно тормози iptv. Мы уже и интернет другой подключили, но ничего не меняется. Когда включаю телевизор, начинается замедленная съёмка или вообще звук есть, а картинка исчезает. Мне приходится включать вперёд и назад. Ютуб хорошо идёт. Я заметила ещё, что если на телевизоре будет стоять неправильно время, то в Ютуб не зайдет. Если есть какие то проблемы с iptv, то можно спокойно позвонить в офис где вы подключали интернет и там вам расскажут, либо можно вызвать мастера, который сам всё сделает. Они кстати не дорого берут

Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: