Rhaglenni ar gyfer tiwnio seigiau lloeren: trosolwg o’r gorau

Wrth sefydlu
teledu lloeren, mae’n bwysig pennu cyfeiriad yr antena yn gywir. Bydd tiwnio cain yn caniatáu ichi dderbyn signal sefydlog o ansawdd uchel. I wylio sianeli lloeren, rhaid gwneud y tiwnio yn ymarferol heb gamgymeriad. [pennawd id = “atodiad_3468” align = “aligncenter” width = “512”]
Rhaglenni ar gyfer tiwnio seigiau lloeren: trosolwg o'r gorauEr mwyn gosod dysgl loeren yn gywir a chael signal clir o ansawdd uchel, mae angen i chi gyfrifo sawl paramedr pwysig, mae’n anodd iawn gwneud hyn heb arbennig rhaglenni, gyda chais wrth law – hyd yn oed ar gyfer dechreuwyr [/ pennawd] Mae’r defnydd o ffonau smart a chyfrifiaduron bron yn hollbresennol. Mae rhaglenni arbennig wedi dod yn eang sy’n eich galluogi i bennu
azimuth, cyfeiriad ac ongl y drychiad, yn unol â pha un y dylid gosod y ddysgl loeren, yn dibynnu ar leoliad y tanysgrifiwr. [pennawd id = “atodiad_3469” align = “aligncenter” width = “448”]
Rhaglenni ar gyfer tiwnio seigiau lloeren: trosolwg o'r gorauCyfrifo’r drychiad a’r azimuth wrth osod dysgl loeren [/ pennawd] Yn ymarferol, dewin ar gyfer gosod a
ffurfweddu teledu lloerenyn defnyddio offer arbenigol ar gyfer y lleoliad hwn. Fodd bynnag, nid yw bob amser yn bosibl defnyddio gwasanaethau arbenigwyr priodol. Bydd y rhaglen ar gyfer ffôn clyfar neu gyfrifiadur yn caniatáu ichi ffurfweddu teledu lloeren eich hun. Bydd cymwysiadau o’r fath yn eich helpu i ddod o hyd i’r cyfeiriad i’r lloeren a ddymunir ac yn dweud wrthych sut i wneud yr addasiad a ddymunir os bydd yn newid. Effeithir ar gywirdeb gan wallau cyfrifiadol a meysydd magnetig offerynnau yn y cyffiniau. [pennawd id = “atodiad_3523” align = “aligncenter” width = “500”]
Rhaglenni ar gyfer tiwnio seigiau lloeren: trosolwg o'r gorauGyda chymorth rhaglenni arbennig, gallwch chi bennu azimuth, uchder ac ongl gogwydd cyfeiriad y ddysgl loeren i’r lloeren [/ pennawd]

Pa fathau o raglenni sy’n bodoli

Mae’r cymwysiadau a ddefnyddir i ffurfweddu offer lloeren wedi’u cynllunio i nodi cyfeiriad y lloeren yn gywir. Os yw’r antena wedi’i osod i’r cyfeiriad cywir, yna mae’r defnyddiwr yn sicr o gael llun o ansawdd uchel. Mae gwahanol fathau o raglenni yn darparu tiwnio ar gyfer gwahanol fathau o antenâu. Mae rhai cymwysiadau’n gweithio gyda’r dyluniadau cymbal mwyaf cyffredin yn unig –
gwrthbwyso a ffocws uniongyrchol . Fodd bynnag, mae yna raglenni sy’n gweithio gyda mathau mwy cymhleth o antenâu. Yn y rhan fwyaf o achosion, dim ond un ffynhonnell signal sydd wedi’i thiwnio, ond mae yna raglenni sy’n eich galluogi i diwnio i sawl lloeren ar yr un pryd.

Rhaglenni Tiwnio Antena

Gellir tiwnio coeth trwy ddefnyddio ffôn clyfar y defnyddiwr neu o gyfrifiadur neu liniadur. I wneud hyn, mae angen i chi lawrlwytho a gosod un o’r rhaglenni arbenigol.

Meddalwedd ar gyfer sefydlu dysgl loeren gan ddefnyddio cyfrifiadur

Gallwch ddefnyddio’r rhaglen Cyflymder Cyflym i ffurfweddu’ch offer lloeren.
Rhaglenni ar gyfer tiwnio seigiau lloeren: trosolwg o'r gorauGellir lawrlwytho’r rhaglen o’r ddolen https://www.fastsatfinder.com/download.html. Dim ond gofynion sylfaenol sydd i’w gosod a’u rhedeg. I weithio, mae angen 256 megabeit o RAM arnoch, yn ogystal â’r system weithredu Windows XP neu’n hwyrach. I ffurfweddu, mae angen i chi gysylltu dysgl loeren â chyfrifiadur neu liniadur trwy drawsnewidydd priodol.

Telir y rhaglen, ond yn ystod y saith niwrnod cyntaf gall y defnyddiwr ei defnyddio am ddim.

Gwneir y lleoliad fel a ganlyn:

 1. Cyn dechrau gweithio, rhaid cysylltu’r offer angenrheidiol. Ar ôl cychwyn y cais, dangosir rhestr o’r dyfeisiau sydd ar gael yn yr adran gyfatebol. Mae angen i chi ddewis yr un rydych chi ei eisiau a chlicio.Rhaglenni ar gyfer tiwnio seigiau lloeren: trosolwg o'r gorau
 2. Bydd y rhaglen yn chwilio’n awtomatig am loerennau sydd ar gael.
 3. Mae angen i chi ddewis lloeren, trawsatebwr a phopeth sydd ei angen ar gyfer gwaith. Bydd union werth y paramedrau cyfatebol yn ymddangos ar y sgrin.

Rhaglenni ar gyfer tiwnio seigiau lloeren: trosolwg o'r gorau

Mae’r fersiwn am ddim yn caniatáu ichi addasu’ch offer yn llawn. Mewn tâl, gall y defnyddiwr hefyd gael y gallu i reoli’r offer o bell.

Satfinder – rhaglen ar gyfer ffurfweddu antena teledu lloeren ar gyfer Android

Un o’r rhaglenni enwocaf o’r math hwn yw
SatFinder . Mae’n eich galluogi i bennu cyfeiriad ac ongl yr antena yn gywir i dderbyn signal o ansawdd uchel o’r lloeren. Wrth ei ddefnyddio, gallwch ddefnyddio’r swyddogaeth ganlynol:

 1. Dyma restr o’r holl loerennau sy’n darlledu teledu.
 2. Mae rhestr o sianeli ar gael lle gallwch ddewis y rhai priodol.
 3. Yn y broses o diwnio, gellir arddangos y canlyniadau a gafwyd yn rhifiadol neu eu dangos ar fap.
 4. Gallwch weld azimuth y cyfeiriad i’r lloeren a ddymunir.
 5. Perfformiad da hyd yn oed ar declynnau pŵer isel.
 6. Bydd uchder ac ongl y trawsnewidydd yn cael eu nodi gan ddefnyddio’r data

[pennawd id = “atodiad_3524” align = “aligncenter” width = “702”] Gwregys
Rhaglenni ar gyfer tiwnio seigiau lloeren: trosolwg o'r gorauClark – lleoliad lloerennau ar y rhyngwyneb Satfinder [/ pennawd] I lawrlwytho’r cais, mae angen i chi wneud y canlynol:

 1. Ewch i Google Play.
 2. Yn y bar chwilio, teipiwch enw’r rhaglen “SatFinder”.
 3. Yn y rhestr o ganlyniadau chwilio, mae angen i chi fynd i dudalen y rhaglen.
 4. Mae angen i chi glicio ar y botwm “Install”. Ar ôl hynny, bydd y rhaglen yn cael ei lawrlwytho i’ch ffôn clyfar a’i gosod.

Gallwch chi lawrlwytho’r rhaglen trwy ddolen uniongyrchol i Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.esys.satfinder Nid oes gan y rhaglen hon gyfieithiad o’r rhyngwyneb i’r Rwseg, ond mae’r rhyngwyneb yn ddigon syml i hynny ei ddefnyddio’n gywir. Ar gyfer ei weithrediad, mae angen fersiwn Android Android neu fwy newydd arnoch chi. I ddefnyddio’r cymhwysiad, rhaid bod gan eich ffôn clyfar: Mynediad i’r Rhyngrwyd, cwmpawd adeiledig, GPS cysylltiedig, camera gweithio. Os oes unrhyw un o’r uchod ar goll, yna ni fydd rhai o swyddogaethau’r rhaglen yn gweithio. [pennawd id = “atodiad_3519” align = “aligncenter” width = “281”] Mae
Rhaglenni ar gyfer tiwnio seigiau lloeren: trosolwg o'r gorauSatFinder yn gofyn am ganiatâd i ddefnyddio GPS [/ pennawd]
Rhaglenni ar gyfer tiwnio seigiau lloeren: trosolwg o'r gorau

Mae Dishpointer yn app gosod dysgl defnyddiol arall

Dishpointer – Mae’r rhaglen hon yn debyg o ran ymarferoldeb i SatFinder. Un o’i fanteision yw’r cywirdeb uchel wrth bennu lleoliad y lloerennau. Wrth benderfynu ar y data angenrheidiol, mae’n gallu defnyddio nid yn unig y signal GPS, ond hefyd ddata gweithredwyr symudol.
Rhaglenni ar gyfer tiwnio seigiau lloeren: trosolwg o'r gorauEr y gall yr olaf helpu mewn rhai achosion, bydd y data a gafwyd gyda’u cymorth yn llai cywir. Fel anfantais, gellir ei ystyried yn gost gyfan a thâl cymharol uchel y rhaglen. Gallwch chi lawrlwytho’r rhaglen Dishpointer ar gyfer sefydlu dysgl loeren am ddim yn https://apkpure.com/ru/satellite-finder-dishpointer-pro/satfinder.satellitedish.apps.satdetector.

Multifid ar gyfer sefydlu multifeed ar gyfer prydau lloeren gwrthbwyso a ffocws uniongyrchol

Mae’r cymhwysiad Multifid yn gallu gweithio gyda modelau antena lloeren o gyfluniadau ansafonol. Anaml y gwelir y nodwedd hon mewn rhaglenni o’r fath. Mae’r broses setup yn seiliedig yn unig ar y data GPS a dderbynnir gan y teclyn. I gael gwybodaeth, nid oes angen camera fideo ar y teclyn. Mae hyn yn ei gwneud hi’n bosibl perfformio gwaith addasu hyd yn oed ar ffonau smart eithaf hen.
Rhaglenni ar gyfer tiwnio seigiau lloeren: trosolwg o'r gorauGyda’r rhaglen hon, gallwch diwnio un antena i loerennau lluosog. Mae’r rhaglen yn perfformio gwaith addasu gan ddefnyddio egwyddorion gwaith arbennig, sy’n ei gwneud ychydig yn anarferol i ddefnyddwyr. Gallwch chi lawrlwytho’r rhaglen yn https://trashbox.ru/topics/18034/multifid-2.1. Mae anfantais y rhaglen yn rhyngwyneb eithaf cymhleth a beichus. Er mwyn gweithio’n llwyddiannus gyda’r cais, mae angen i chi ddeall yn dda sut mae’n gweithio. Telir y rhaglen, ond gellir ystyried bod y pris yn gymedrol. Cais i sefydlu seigiau lloeren ar gyfer ffôn clyfar: https://youtu.be/AKI6AhCLS4I

Sut i sefydlu dysgl loeren gan ddefnyddio’ch ffôn – iPhone

Mae fersiwn o’r SatFinder adnabyddus y gellir ei ddefnyddio ar yr iPhone (https://apps.apple.com/fr/app/satfinder/id397993104).
Rhaglenni ar gyfer tiwnio seigiau lloeren: trosolwg o'r gorauSatFinder ar iPhone [/ pennawd] Mae’r rhaglen hon ar gael yn yr AppStore. Gellir dod o hyd iddo trwy ddefnyddio chwiliad trwy nodi enw’r cais. O ran ei ymarferoldeb, nid yw’n wahanol mewn materion sylfaenol i’r fersiwn a gafodd ei chreu ar gyfer ffonau smart ar Android.

Sut i sefydlu signal gan ddefnyddio enghraifft un rhaglen boblogaidd

Gwneir gwaith gyda’r rhaglen SatFinder fel a ganlyn:

 1. Ar ôl lansio, gofynnir i chi am ganiatâd i gael mynediad at y data GPS, y bydd angen i chi ateb yn gadarnhaol iddo. Rhaid i’r signal fod yn ddigon cryf i’r rhaglen bennu cyfesurynnau’r lleoliad yn gywir. Mewn rhai achosion, bydd hyn yn gofyn am adael yr adeilad i’r stryd. [pennawd id = “atodiad_3519” align = “aligncenter” width = “281”] Mae Rhaglenni ar gyfer tiwnio seigiau lloeren: trosolwg o'r gorauSatFinder yn gofyn am ganiatâd i ddefnyddio GPS [/ pennawd]
 1. Ar ben y sgrin, cliciwch ar yr eicon chwyddwydr. Trwy deipio enw’r un a ddymunir, mae angen i chi ddechrau’r chwiliad.Rhaglenni ar gyfer tiwnio seigiau lloeren: trosolwg o'r gorau
 1. Bydd y rhaglen yn arddangos yr azimuth a’r llethr gofynnol yn awtomatig. Bydd y cyfeiriad i’r lloeren yn cael ei nodi ar y map fel llinell goch. Bydd y llinell werdd yn nodi cyfeiriad yr offer sy’n cael ei diwnio. Os ydyn nhw’n cyfateb, mae’n golygu bod y lleoliad yn gyflawn.

Rhaglenni ar gyfer tiwnio seigiau lloeren: trosolwg o'r gorauDylai’r defnyddiwr wirio’r cyfeiriad a dderbynnir a gosod yr antena yn ôl yr angen. Gellir agor y map hefyd trwy glicio ar eicon y llyfr. Er hwylustod, gellir ei gylchdroi mewn ffordd fwy cyfleus. Manylion am sefydlu offer trwy ryngwyneb y cymhwysiad Satfinder:
Sefydlu’r ddysgl Satfinder Ym mhrif ddewislen y rhaglen mae sawl adran sydd wedi’u cynllunio ar gyfer y canlynol:

 1. Os ewch chi i Show AR , bydd y cyfeiriad i’r lloeren yn cyd-fynd â’r camera. Bydd hyn yn eich helpu i weld yr union gyfeiriad cywir a sicrhau nad oes rhwystrau i dderbyn y signal.
 2. Mae’r opsiwn “Geocoder” yn ei gwneud hi’n bosibl cael y data sy’n ofynnol ar gyfer cyfluniad ar bwynt arall. Nid lle mae’r defnyddiwr wedi’i leoli ar hyn o bryd. I wneud hyn, mae angen ichi agor mapiau Google a gwneud gwasg hir ar y pwynt y mae angen i chi gael gwybodaeth ar ei gyfer.
 3. Mae “Gosodiadau” yn caniatáu ichi newid rhai o nodweddion y rhaglen. Er enghraifft, gallwch chi osod i’r gogledd ar y map i bwyntio tuag i fyny ar y sgrin bob amser.Rhaglenni ar gyfer tiwnio seigiau lloeren: trosolwg o'r gorau
 4. Mae gan y rhaglen hon fersiwn â thâl hefyd. Er mwyn mynd iddo, mae angen ichi agor yr adran “Go Pro” .
 5. Mewn “Sianeli” gall y defnyddiwr fynd i wefannau lle darperir rhestrau o loerennau sy’n darlledu.

Gan fod y rhaglen wedi’i chyflenwi yn Saesneg, yn yr adran “Help” gallwch ddod o hyd i ddisgrifiad o weithrediad y rhaglen yn yr iaith hon. [pennawd id = “atodiad_3622” align = “aligncenter” width = “176”]
Rhaglenni ar gyfer tiwnio seigiau lloeren: trosolwg o'r gorauAdran Gymorth [/ pennawd] Gall y defnyddiwr ychwanegu ei ddata ei hun at restrau swyddogol lloerennau. Gellir creu rhestrau personol fel ffeiliau testun, lle mae pob llinell yn cynnwys cod a chyfesurynnau, wedi’u gwahanu gan atalnodau. Cais i ffurfweddu antenau lloeren MTS: https://youtu.be/rkd9I2do3fI Rhaglen boblogaidd arall ar gyfer gosod a ffurfweddu seigiau lloeren Aliniad Antena Lloeren (lawrlwythwch ffeil gosod y fersiwn ddiweddaraf am ddim o’r ddolen https: // Lloeren-antena- aliniad.ru. uptodown.com/windows/download):
Rhaglenni ar gyfer tiwnio seigiau lloeren: trosolwg o'r gorau

Cwestiynau ac atebion

C: A allai’r feddalwedd fod yn fwy effeithlon na’r caledwedd arbenigol a ddefnyddir gan addaswyr proffesiynol? Ateb: Na, gan ei fod yn gofyn am rai galluoedd caledwedd nad ydynt ar gael mewn ffonau smart neu gyfrifiaduron.
Cwestiwn: Pam mae angen rhaglenni arnom ar gyfer sefydlu teledu lloeren? Ateb: Maen nhw’n nodi’r union gyfeiriad i’r lloeren sy’n darlledu. Mae hyn yn gofyn am wybod yr ongl azimuth a gogwyddo.
Cwestiwn: Pa mor gywir yw angen tiwnio’r antena? Ateb: Rhaid gwneud hyn mor fanwl â phosib. Mae gwyriad o ddim ond un neu ddwy filimetr (ac mewn gwirionedd graddau) yn eithrio cael llun o ansawdd uchel.

Teledu digidol.
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: