Zainstaluj, skonfiguruj i odtwarzaj zawartość za pomocą oprogramowania LG SmartShare i SW DLNA

Dzięki technologii LG SmartShare Plus możliwe jest przesyłanie treści multimedialnych z komputerów, tabletów lub smartfonów do telewizora za pośrednictwem komunikacji bezprzewodowej. Treści są odbierane za pomocą oprogramowania SW DLNA, również opracowanego przez koreańskiego producenta.
LG SmartShare

Omówienie technologii SmartShare

SW DLNA to technologia umożliwiająca urządzeniom obsługującym DLNA podłączonym do tej samej sieci wymianę treści multimedialnych. Obecnie ta technologia jest obsługiwana na prawie wszystkich urządzeniach.

SmartShare to zastrzeżona aplikacja firmy LG. W SW DLNA nazywa się to nawet powłoką.

Technologia zapewnia łatwy dostęp do muzyki, filmów, zdjęć z jednego urządzenia. Dzięki tej aplikacji możesz przesyłać swoje ulubione pliki multimedialne z komputerów, tabletów, laptopów, smartfonów bezpośrednio do telewizora. Nie wymaga to żadnych przewodów. Wcześniej do takiej transmisji danych trzeba było podłączyć się do telewizora za pomocą kabla, ale teraz wystarczy pobrać i zainstalować program licencjonowany.

Instalowanie i konfigurowanie programu LV SmartShare

Aby skonfigurować komputer lub smartfon do pracy z aplikacją SmartShare, należy upewnić się, że oba urządzenia (telewizor i nośniki zewnętrzne) są podłączone do tego samego kabla lub sieci Wi-Fi (do tego samego routera). Konieczne będzie również zainstalowanie oprogramowania SmartShare PC SW DLNA. Możesz pobrać LG Smart Share
z oficjalnej strony internetowej .

Ogólny schemat instalacji i konfiguracji

Po pobraniu należy rozpakować archiwum i uruchomić plik instalacyjny setup.exe. Instalacja odbywa się w trybie standardowym i nie powinna być trudna. W trakcie tego procesu wystarczy nacisnąć kilka klawiszy (Zainstaluj, Kontynuuj, Potwierdź i Zakończ). Po zakończeniu instalacji należy uruchomić SmartShare na pulpicie i wykonać następujące czynności:

 1. W oknie głównym wybierz dowolną pozycję: Film, Zdjęcie lub Muzyka.
 2. W prawym górnym rogu kliknij „Opcje” i poczekaj, aż pojawi się obraz z niebieskim alertem „WŁĄCZONY”. Opcje inteligentnego udostępniania
 3. Przejdź do „My Shared Files” po kliknięciu odpowiedniego przycisku po lewej stronie. Zobaczysz, że uzyskano już dostęp do standardowych folderów współdzielonych systemu Windows. Aby udostępnić inne foldery, należy je dodać do tej listy. Aby to zrobić, naciśnij klawisz z folderem w prawym górnym rogu.Dodaj foldery i pliki
 4. W menu telewizora przejdź do pozycji SmartShare i po lewej stronie wybierz kartę „Podłączone urządzenie”. Otwórz serwer DLNA z ikoną Smart Share.Otwórz serwer DLNA z ikoną Smart Share

Proces konfiguracji jest zakończony. Konfiguracja Smart Share dla LG TV: https://youtu.be/VhHc6nq90Es

Konfiguracja DLNA przy użyciu Windows Media

Najpierw uruchamia się Windows Media Player (w skrócie WM), następnie należy przejść do zakładki „Strumień” i zaznaczyć dwie pozycje:

 • „Zezwalanie na zdalny dostęp do odtwarzacza”;
 • „Automatyczne zezwolenie urządzeniom na odtwarzanie multimediów użytkownika”.

Usuń znaczniki wyboru w strumieniuProces zostanie zakończony. Następnie w telewizorze przejdź do menu Smart Share i przejrzyj pliki w udostępnionych folderach: Muzyka, Wideo i Obrazy. Podczas konfigurowania serwera za pomocą odtwarzacza WM na ekranie telewizora będą wyświetlane tylko standardowe foldery. Aby nie uciekać się do kopiowania niezbędnych plików multimedialnych do standardowych folderów, musisz dodać swoje foldery do biblioteki – wtedy pojawią się na telewizorze. Dodawanie własnego folderu z filmami do Windows Media odbywa się według następującego algorytmu:

 1. Musisz otworzyć odtwarzacz WM i kliknąć lewy przycisk „Rozmieść”. Kursor należy ustawić na „Zarządzaniu biblioteką” i wybrać „Wideo”.Organizuj - Zarządzaj bibliotekami - Filmy
 2. W nowym oknie kliknij przycisk „Dodaj …”. Wybierz folder z plikami multimedialnymi na swoim komputerze, zaznacz go i kliknij „Dodaj folder”.Dodaj folder do biblioteki Windows Media
 3. Pojawi się lista ze standardowymi i dodanymi folderami. Możesz dodać inne foldery lub usunąć istniejące.Zainstaluj, skonfiguruj i odtwarzaj zawartość za pomocą oprogramowania LG SmartShare i SW DLNA

Wszystkie pliki multimedialne z folderów pojawią się w telewizorze na serwerze DLNA, który został utworzony za pomocą standardowego odtwarzacza.

Wygoda tej metody polega na tym, że nie ma potrzeby instalowania specjalnych programów.

https://youtu.be/KNbaRai5cAU

Odtwarzanie treści za pomocą LG SmartShare

Po zakończeniu procesu konfiguracji nadszedł czas, aby uruchomić zawartość multimedialną. Do tego potrzebujesz:

 1. Przejdź do SmartTV i wybierz SmartShare.
 2. W nowym modelu z systemem webOS wybierz SmartShare, przejdź do zakładki „Podłączone urządzenia” i wybierz serwer utworzony na komputerze.
 3. Otwórz wymagany folder i uruchom żądany film lub piosenkę.

Procedura jest zakończona. Wszystkie materiały z folderów otwartych na komputerze lub urządzeniu mobilnym będą widoczne w zakładkach z zawartością multimedialną.

Jeśli serwer DLNA nie jest widoczny na komputerze, ale SmartShare został tam poprawnie skonfigurowany, a telewizor i komputer są podłączone do tej samej sieci, musisz wyłączyć program antywirusowy lub zaporę. Następnie musisz sprawdzić ustawienia SmartShare i ponownie uruchomić urządzenie zewnętrzne i telewizor. Musisz także upewnić się, że telewizor jest podłączony do routera.

Aby sterować odtwarzaniem multimediów za pomocą funkcji SmartShare na komputerze, musisz:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę SmartShare w prawym dolnym rogu i otwórz ją. Otwórz SmartShare na komputerze
 2. W małym oknie będziesz musiał dokonać wyboru między wideo, zdjęciami i muzyką, ale takie przełączanie można wykonać w samym programie. Odtwarzanie pliku na telewizorze
 3. Aby odtworzyć pliki multimedialne, kliknij prawym przyciskiem myszy wybrany plik, naciśnij „Odtwórz z” i wybierz nazwę telewizora.

Proces odtwarzania rozpocznie się na telewizorze, a na komputerze w oknie, które zostanie otwarte, będzie można sterować procesem odtwarzania.

Nie ma potrzeby wyszukiwania treści bezpośrednio w telewizorze. Program ma również inne ciekawe funkcje – na przykład możesz utworzyć listę plików multimedialnych do uruchomienia po kolei.

Potencjalne problemy i rozwiązania

Podczas odtwarzania treści przy użyciu technologii SmartShare mogą wystąpić następujące problemy:

 1. Komputer nie widzi telewizora, a telewizor wręcz przeciwnie, nie widzi urządzenia zewnętrznego . Konieczne jest upewnienie się, że komputer i telewizor są połączone, co należy wykonać za pomocą tego samego routera. Pomocne może być tymczasowe wyłączenie programu antywirusowego lub zapory na komputerze. Następnie należy ponownie uruchomić urządzenia.
 2. Podczas odtwarzania dużych filmów wszystko zawiesza się, zwalnia . Ta trudność może polegać na niewystarczającej szybkości Internetu. Zwykle dzieje się tak podczas oglądania filmów przez sieć Wi-Fi. Możliwe rozwiązania problemu:
  • połączenie za pomocą kabla sieciowego;
  • za pomocą zewnętrznego dysku twardego lub dysku flash;
  • połączenie za pomocą kabla HDMI.

Proces łączenia i konfigurowania LG SmartShare i programu SW DLNA jest w rzeczywistości znacznie szybszy niż opisano w artykule. Ustawienie to wystarczy zrobić tylko raz, na samym początku, a potem dopiero dodając nowe pliki multimedialne. Przy dobrej szybkości Wi-Fi problemy z odtwarzaniem treści są prawie niemożliwe.

Telewizja cyfrowa.
Comments: 2
 1. Алёна

  Мне очень нравится эта технология своим удобством использования. Что важно, для подключения не требуется никаких проводов, как раньше. Эта технология сейчас распространена повсеместно. Устанавливать и настраивать эту программу очень просто, потому что для этого не требуется никаких усилий и особых знаний. Не нужна даже помощь специалиста! Корейские производили очень хорошо постарались, выпустив эту технологию. Специальных программ не нужно при настройке. Кстати, подключается SmartShare действительно быстро.

 2. Александр

  Прекрасное решение для объединения компьютера с телевизором, очень удобно и доступно с технологией SmartShare. Уже забыл что такое шнуры, тюнеры и тому подобное. Есть интернет, общий WIFI и программа SW DLNA. Настройка заняло меньше чем полчаса. Спасибо!

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: