Oprava domáceho kina – urobte to sami a najlepšie služby

Домашний кинотеатр

Kedy potrebujete opravu domáceho kina a čo robiť v tomto prípade? Po zostavení domáceho kina si ho chcem užiť. Jeho práca však nie vždy zostáva dlho bezchybná. Niekedy sú viditeľné odchýlky od normálnej prevádzky. Poruchy možno zistiť podľa nasledujúcich príznakov:

 1. Zvuková stopa je nekvalitná . To môže byť napríklad vyjadrené v diskontinuite, objavení sa zbytočných zvukov, zastavení práce.
 2. Problémy súvisiace s párovaním zvuku a videa . To sa môže týkať prípadov, keď je zvuk reči oneskorený vzhľadom na udalosti na obrazovke. Takéto problémy môžu byť spôsobené nesprávnym spárovaním zariadení.
 3. Niekedy sú na obrazovke viditeľné zjavné chyby obrazu .

Výskyt týchto a podobných znakov vedie k tomu, že pohodlné sledovanie filmov a televíznych programov je nemožné.

Oprava domáceho kina - urobte to sami a najlepšie služby
Domáce kino je zložitý systém

Aké škody môžu mať domáce kiná?

Domáce kino má pomerne zložité zariadenie. Výskyt porúch je spojený s určitými prvkami tohto systému. Problémy sa zvyčajne vyskytujú v nasledujúcich prípadoch:

 1. Nesprávna činnosť akustického systému . To sa môže týkať napríklad reproduktorov alebo zosilňovača.
 2. Problémy, ktoré súvisia s prijímačom , ktorý používate .
 3. Výskyt problémov spojených s príjmom televízneho signálu .
 4. Poruchy TV .

Je tiež možné, že poruchy sú náhodné. V tomto prípade stačí reštartovať domáce kino, aby problém zmizol.

Oprava domáceho kina - urobte to sami a najlepšie služby
Často zlyhá prijímač

Ako sa to prejavuje v praxi

Pri prevádzke domáceho kina budú viditeľné poruchy v dôsledku zhoršenia kvality obrazu a nesprávneho zvuku. Pri zlom signáli alebo chybnom televízore sa môže vyskytnúť rozmazaný obraz, spomalenie, nesúlad zvukových alebo obrazových signálov. Zvuk môže byť rozmazaný, môže byť sprevádzaný šumom alebo občas zmizne. Výskyt akýchkoľvek porušení počas prezerania naznačuje prítomnosť porúch. Majiteľ musí zistiť, čo spôsobilo problém, a zabezpečiť vykonanie opráv.

Čo môžete urobiť pred návštevou servisného strediska domáceho kina

Ak sa zistia chyby, musia sa podniknúť kroky na určenie ich príčiny. Je však rovnako dôležité prijať preventívne opatrenia počas prevádzky, aby sa predišlo poruchám. Aby ste to dosiahli, musíte starostlivo zaobchádzať so zariadením, pravidelne vykonávať mokré čistenie v miestnosti. Odporúča sa nepoužívať zariadenie na maximálny dostupný výkon. Pri porušení tohto pravidla dôjde k rýchlejšiemu opotrebovaniu domáceho kina.

Všeobecné otázky

Niekedy však aj napriek predchádzajúcemu úsiliu kino prestane normálne fungovať. V tomto prípade je dôležité určiť, čo presne je chybné. V tomto prípade sa musíte zamerať na povahu problému a pravdepodobnosť jeho výskytu. Odborníci odporúčajú začať s kontrolou kvality a spoľahlivosti káblových pripojení.

Oprava domáceho kina - urobte to sami a najlepšie služby
Keď sa pri prevádzke domáceho kina vyskytnú problémy, mali by ste najprv venovať pozornosť káblom

Ak sú v dome deti alebo domáce zvieratá, pravdepodobnosť takéhoto zlyhania sa výrazne zvyšuje. Je potrebné skontrolovať poškodenie káblov, spoľahlivosť pripojenia ku konektorom, ako aj prítomnosť oxidácie na kontaktoch. Často tu vznikajú problémy pri práci s domácim kinom.

Ak sa nájdu poškodené drôty, bude potrebné ich vymeniť a ak dôjde k oxidácii, očistite tieto miesta alkoholom. Na ochranu pred náhodnými prepätiami bude užitočné použiť samostatný napájací zdroj. S jeho nekvalitnou prácou je bežné používanie kina nemožné. Jeho oprava je pomerne náročná úloha a je dostupná pre tých používateľov, ktorí majú príslušné znalosti a zručnosti. Predpokladá sa, že lineárne napájacie zdroje sa dajú opraviť samy o sebe, ale spínacie nie.

Oprava domáceho kina - urobte to sami a najlepšie služby
Lineárny napájací zdroj domáceho kina sa dá s určitými zručnosťami opraviť sám [/ caption] Ak vizuálne skontrolujete jeho obvod, môžete posúdiť, či tu nie sú zjavne poškodené časti. Ak sa nájdu, môžete ich nezávisle nahradiť podobnými prvkami. Napríklad môže dôjsť k úniku elektrolytického kondenzátora. V tomto prípade je možné problém vyriešiť umiestnením podobného na jeho miesto.

Pri používaní technológie je potrebné pravidelne inštalovať nový firmvér. Ak to chcete urobiť, prejdite na webovú stránku výrobcu a skontrolujte ich dostupnosť. Ak sú, stiahnu sa a nainštalujú v súlade s modelom použitého zariadenia. Niekedy však nový softvér môže obsahovať chyby, ktoré ovplyvňujú zážitok zo sledovania.

Napríklad inštalácia novej verzie môže vynulovať niektoré nastavenia, ktoré používate. Ak k tomu dôjde, musíte sa pokúsiť vrátiť späť poslednú zmenu alebo počkať na novú verziu, v ktorej bude všetko opravené. Poškodené nastavenia bude potrebné opraviť manuálne. Oprava domáceho kina SAMSUNG po výpadku prúdu urobte sami: https://youtu.be/qqUvdgKcE7w

Akustika

Ak publikum počuje zlú kvalitu zvuku, porucha často súvisí s prevádzkou zosilňovača. Navonok to možno vyjadriť tak, že zvuk najskôr zmizne a po určitom čase sa vráti. Niekedy sa to stane v dôsledku prítomnosti chybných častí v obvode. Ak ich používateľ nájde a vymení, zvuk bude opäť správny. Porucha môže súvisieť s nastavovacím gombíkom. Zvyčajne je to kvôli prítomnosti zlých kontaktov. Je potrebné ich skontrolovať av prípade potreby prispájkovať.
Oprava domáceho kina - urobte to sami a najlepšie službyNiekedy sa stane, že jeden z reproduktorov alebo subwoofer nefunguje , zatiaľ čo zvuk na ostatných zostáva normálny. V tomto prípade je potrebné skontrolovať kontakty a prezvoniť spojovacie vodiče.

Signál zmizne

Pri sledovaní v domácom kine prichádza video a audio signál z určitého zdroja. Môže to byť digitálna alebo satelitná parabola, DVD prehrávač, ale aj niektorá z internetových služieb. V takom prípade musíte skontrolovať, ako fungujú príslušné zariadenia. [caption id="attachment_7095" align="aligncenter" width="640"]
Oprava domáceho kina - urobte to sami a najlepšie službyVyzváňanie čipov domáceho kina

Satelitná anténa

V tomto prípade kvalita signálu výrazne závisí od presnosti nasmerovania antény. Môže sa zmeniť v dôsledku nedostatočnej spoľahlivosti upevňovacích prvkov, vplyvom nepriaznivého počasia alebo z iných dôvodov. Je dôležité skontrolovať zarovnanie antény a opraviť ju, ak je nesprávne.
Oprava domáceho kina - urobte to sami a najlepšie služby

Bezdrôtové pripojenie

Ak sa zobrazenie vykonáva pomocou signálu prijatého pomocou WiFi, musíte skontrolovať kvalitu bezdrôtového pripojenia. Slabá komunikácia môže súvisieť napríklad s neúspešným umiestnením smerovača. Ak chcete zobraziť, musíte poskytnúť potrebnú šírku pásma, inak sa film premieta so spomalením alebo nízkou kvalitou.

Oprava domáceho kina - urobte to sami a najlepšie služby
Bezdrôtová inštalácia kina

DVD prehrávač

V tomto prípade musíte šošovku najskôr vyčistiť špeciálnymi utierkami. Musíte skontrolovať čistotu hláv. Ak sa na nich nahromadí nečistota, bude prekážať na displeji. V tomto prípade je potrebné čistenie.

Obrázok

Pri sledovaní je obzvlášť dôležité, aby televízor poskytoval kvalitný obraz. Ak obraz zošedne a stmavne, musíte najskôr skontrolovať prepojovacie káble. Ak sú v poriadku, tak je displej väčšinou opotrebovaný. Tento problém nemožno vyriešiť sami, odporúča sa kontaktovať špecialistov. Najčastejšie dochádza k poruchám obrazovky v dôsledku porušenia prevádzkových podmienok. Napríklad sa to môže stať v dôsledku silného nárazu alebo v dôsledku prepätia. Vo väčšine prípadov sa takéto poruchy nedajú opraviť sami. Oprava domáceho kina SONY STR KSL5 (po zapnutí – PROTECT): https://youtu.be/PbXbgdMspUo

Aké opravy domáceho kina môžete urobiť sami

Keď domáce kino prestane normálne fungovať, chcete problém čo najrýchlejšie vyriešiť. Najjednoduchším spôsobom je kontaktovať špecialistu na opravu. Ich služby však môžu byť drahé. Preto musíte najprv zistiť príčinu poruchy a ak je to možné, úplne alebo čiastočne ju opraviť sami. Používateľ, ak sa vyskytne problém s domácim kinom, môže vykonať nasledujúce kroky na obnovenie jeho výkonu:

 1. Nájdite miesto poruchy identifikáciou konkrétneho zariadenia.
 2. Skontrolujte integritu vodičov a funkčnosť kontaktov.
 3. Uistite sa, že zdroj signálu funguje správne a opravte nedostatky, ak nejaké existujú.
 4. Vizuálne skontrolujte chybné diely v určitých obvodoch. Ak bolo možné nájsť poškodené, nahradia sa novými rovnakého typu a nominálnej hodnoty.

Oprava domáceho kina - urobte to sami a najlepšie služby
Karta domáceho kina
Vo väčšine prípadov je pokles funkčnosti spôsobený porušením pravidiel prevádzky. Ak sa ich používateľ pokúsi dodržiavať, pravdepodobnosť, že bude potrebné vykonať opravy, sa výrazne zníži. Keď sa však pokúšate problém vyriešiť sami, je dôležité vziať do úvahy, že chybné zariadenie sa rýchlejšie opotrebuje. Môže to tiež viesť k novým poruchám. Preto, ak sa majiteľ stretne s problémami, ktoré nedokáže opraviť, je potrebné kontaktovať odborníkov na opravu, ktorí zaručujú vysokokvalitné opravy. Oprava domáceho kina PHILIPS HTS5540 svojpomocne: https://youtu.be/F9izPscxlHM

Orientačná cenovka za opravu rekreačného strediska

Pri kontaktovaní popredajného servisu si môžete byť istí, že výkon vášho domáceho kina bude plne obnovený. Majte však na pamäti, že za služby bude potrebné zaplatiť. Nasleduje približný zoznam ich nákladov:

 1. Náklady na opravu DVD prehrávača budú najmenej 1200 rubľov. v závislosti od príčiny poruchy.
 2. Na opravu televízora budú minimálne náklady na služby 2 500 rubľov.
 3. Oprava stĺpov stojí od 2200 rubľov. Približne rovnaké náklady na opravu subwoofera.
 4. Uvedenie zosilňovača do pracovného stavu bude stáť najmenej 1600 rubľov.

Tu sú minimálne náklady na opravu. Bude to závisieť od použitého modelu, typu poruchy, potreby výmeny dielu a ďalších okolností.

Oprava domáceho kina LG HT805SH: https://youtu.be/qpYOtWe1n6o

TOP z najlepších opravárenských služieb domáceho kina – zoznam sa aktualizuje

Kontaktovanie servisného strediska zabezpečí, že oprava bude rýchla a kvalitná. Aby bol výber jednoduchší, nasleduje hodnotenie takýchto workshopov.

Servisné stredisko “RTV”

Ak sa zistilo, že kvalita domáceho kina sa zhoršila, mali by ste kontaktovať skúsených odborníkov, ktorí určia príčinu a vykonajú opravy. V SC “RTV” sa používajú iba vysokokvalitné náhradné diely. Firma pôsobí od roku 1995 a má medzi zákazníkmi dobré meno. Odvedená práca je zaručená. SC “RTV” sa nachádza na adrese: Moskva, diaľnica Khoroshevskoe, 24. Môžete zavolať na číslo +7 (495) 726-96-40. Cena pozostáva z nákladov na diagnostiku (700 rubľov), práce opravára (od 2600 rubľov) a nákladov na náhradné diely, ktoré bude potrebné vymeniť. Podrobnosti nájdete na webovej stránke http://remontrtv.ru/remont_domashnih_kinoteatrov.html.

Atlant

Ak chcete využiť služby tohto servisného strediska, môžete zavolať pánovi telefonicky +7 (495) 197-66-72. Diagnostika je bezplatná. V prípade potreby sa môžete uchýliť k naliehavým opravám. Náklady na opravu je možné upresniť telefonicky. Spoločnosť pracuje sedem dní v týždni od 10:00 do 21:00 hod. Sídli na adrese: Moskva, stanica metra Dmitry Donskoy Boulevard, ul. Zelená, 36. Podrobné informácie o práci SC “Atlant” nájdete na jeho webovej stránke https://atlant72.rf.

Yultech

Toto servisné stredisko poskytuje opravy už viac ako 10 rokov. Zavolaním na číslo + 7 (495) 991-58-52 alebo + 7 (985) 991-58-52 môžete zavolať pánovi domov. Adresa workshopu: Moskva, ul. Shvernika, 2, k. 2. Neďaleko sú stanice metra “Leninsky Prospekt” a “Profsoyuznaya”. Po oprave je zabezpečená dodávka opraveného zariadenia klientovi. Servisné stredisko slúži zákazníkom nielen v Moskve, ale aj v regióne Moskva. Činnosť SC možno nájsť na stránke https://zoon.ru/msk/repair/servisnyj_tsentr_yulteh_na_ulitse_shvernika_2k2/. Náklady na opravu domáceho kina od 1500 rubľov.

Lenremont

V Petrohrade táto firma vykonáva opravy už vyše 20 rokov. Majstrovi môžete zavolať telefonicky +7 (812) 603-40-64. Zahŕňa viac ako 20 workshopov. Majster odchádza v deň podania žiadosti. Po bezplatnej diagnostike je okamžite oznámená cena práce. Po oprave je poskytnutá záruka. Viac o Lenremonte sa môžete dozvedieť na https://spb.service-centers.ru/s/lenremont-spb.

SC “Poďme všetko opraviť”

Zavolaním na číslo +7 (812) 748-21-28 môžete zavolať pánovi, ktorý vykoná bezplatnú diagnostiku. Náklady na opravu oznámi, ale platba sa uskutoční až po jej dokončení. Disponujeme vlastným skladom náhradných dielov, ktorý umožňuje rýchlu výmenu. Spoločnosť funguje od roku 2015. Viac informácií o službe nájdete na https://sankt-peterburg.servicerating.ru/pochinimvse.

Rate author
Цифровое телевидение
Add a comment